Dette aftryk blev senest opdateret den december 1, 2022.

Ejeren af dette websted er:

Kongernes Samling
Øster Voldgade 4A
1350 København K
Danmark
E-mail: kd.asok@asok
Telefonnummer: 3315 3286
VAT ID: 17754114

Den/de lovlige repræsentant(er) for Kongernes Samling :

Thomas C. Thulstrup

1. Generel

1.1 I overensstemmelse med forordningen om online tvistbilæggelse i forbrugeranliggender (ODR-forordningen):

Vi vil gerne informere dig om forbrugernes mulighed for at indgive klager til Europa-Kommissionens online platform til bilæggelse af tvister, som findes på følgende URL: ec.europa.eu/odr

Vi er villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

2. Følgende oplysninger er obligatoriske i henhold til tysk lov.