Fra optagelserne til filmen ”Kongen som farfar” fra 1940 af Kaj Holbech

Kaj Gersdorff Holbech producerede i 1940 tre film om Christian 10. i anledning af dennes 70-årsdag 26. september samme år. I ”Kongen som farfar” vises filmoptagelser af kongefamilien taget i kronprinsens have bag Frederik VIII’s Palæ på Amalienborg. Her ses kongefamilien i afslappet samvær med familiens yngste, med selveste kongen på knæ på græsplanen, i færd med at lege med sine børnebørn. Både Dronning Alexandrine og Kronprins Frederik (9.) filmede selv under optagelserne, hvad der er kommet nogle skægge billeder ud af. Christian 10. blev under besættelsen et nationalt samlingspunkt og hans fødselsdagsfejringer blev langt mere omfattende folkelige begivenheder end hidtil. De indblik i kongefamiliens familieliv, som også kronprinsparret tillod under besættelse, var en væsentlig faktor i denne samlende funktion. Kaj Holbech forærede Kronprinsen et album med billeder fra filmseancen, som i dag befinder sig i Den Kongelige Fotografisamling, og som billederne her er fra.

Holbech var redaktør for Billed-Bladet, men blev afskediget af tyskerne i 1942. Han var fra 1941 medredaktør på det illegale blad ”De frie danske”, der i 1943 nåede helt op på et oplag på 20.000. Det første eksemplar af hver udgave blev altid send til kongen. Kaj Holbech blev den 14. oktober 1944 dræbt af Gestapo.

Christian 10. og Dronning Alexandrine med Prinsesse Elisabeth (siddende), Prinsesse Margrethe og Prins Ingolf.
© Kaj Holbech

Christian 10. fotograferes med Prinsesse Margrethe, Prinsesse Elisabeth og Prins Ingolf.
© Kaj Holbech

Dronning Alexandrine og Kronprins Frederik (9.) filmer, i forgrunden Kronprinsesse Ingrid med Prinsesse Margrethe.
© Kaj Holbech