Frederik som søkadet

I 1919 blev Frederik 9. optaget på Søkadetakademiet og påbegyndte sin uddannelse som søofficer. Den 14. maj tog kadetskibet, krydseren ”Valkyrien” afsted med kurs mod Madeira i Atlanterhavet, hvor besætningen kunne gå i land nyde bl.a. den traditionelle tur i sivkurv ned ad hovedbyen Funchals stejle gader. Mens de var på Madeira lød ordren hjemmefra om at sejle til Alexandria i Egypten for at hente ca. 100 danske sønderjyder, der var blevet taget som krigsfanger, da de var tyske soldater under 1. Verdenskrig. Man lagde til Gibraltar for at få kul og mad om bord til den længere rejse, foruden fornødenheder krigsfangerne. I Alexandria måtte Kronprinsen i land for at hilse på Sultan Fuad 1. inden skibet kunne tage de i alt 121 krigsfanger om bord. Kronprinsen fotograferede selv meget på turen og overlod ind imellem også kameraet til andre. Billederne findes i dag i Den Kongelige Fotografisamling.

Kronprinsen med andre officerskammerater i sivslæder på vej ned ad Funchals stejle gader, maj 1919.
© ubekendt fotograf

Søkadetterne Louis Rostock-Jensen, Kronprins Frederik og P. C. Weilbach skurer dæk med sand, saltvand og mursten på kadetskibet ”Heimdal” 1920.
© ubekendt fotograf

Kronprins Frederik på krydseren ”Valkyrien” ved Gibraltar 1919.
© ubekendt fotograf

Kronprins Frederik i galluniform med ordner og stjerner før besøget hos den egyptiske khediv, Sultan Faud 1., i Alexandria den 17. august 1919.
© ubekendt fotograf