Køb billet online her
Rosenborg Slot
Øster Voldgade 4A
1350 København K
Tlf: +45 3315 3286
museum@dkks.dk

The Fairy-Tale Queen

Special exhibition on the piano nobile in Christian VIII’s Palace at Amalienborg Palace, 27 September 2018 – 19 May 2019

Step into the royal land of fairy-tales when the Amalienborg Museum unfolds Her Majesty the Queen’s theatrical universe. The Queen has taken part in choosing a number of her own costumes and set designs for some of our most beloved fairy-tales, which The Royal Danish Collection is exhibiting in the great halls at Christian VIII’s Palace

The Fairy-Tale Queen high-res photos: The Fairy-Tale Queen High-res

 

H.M. Dronningen foran bogskabet i sit soveværelse på Amalienborg med barndommens bøger, der har været til stor inspiration i Dronningens teaterarbejde. Foto: Kamilla Bryndum

HM the Queen in front of the book cabinet in her bedroom at Amalienborg with her childhood books, which have been of great inspiration in her theatre work. Photo: Kamilla Bryndum

H.M. Dronningen er meget glad for sin gamle, gule værktøjskasse og passer rigtig godt på den: ”Alt, der kan klares med saks og lim, tape og hæfteklammer, det er lige mig.” Værktøjskassen bruges bl.a., når Dronningen klippe-klistrer papirhatte. Foto: Kamilla Bryndum

HM the Queen likes her old, yellow toolbox a lot and takes very good care of it: “Everything that can be done with scissors and glue, tape and staples, that’s just my thing”. The Queen uses the toolbox when, for example,  she cuts and pastes paper hats. Photo: Kamilla Bryndum

Kostumedele designet af H.M. Dronningen til bl.a. Fyrtøjet på Pantomimeteateret. Hundens øjne – så store som Rundetårn - kan poppe ud af hovedet ved hjælp af en fjeder. Foto: Kamilla Bryndum

Parts of costumes designed by HM the Queen for among other things The Tinderbox at The Pantomime Theatre. The eye of the dog — as big as the Round Tower — can pop out of the head on a spring. Photo: Kamilla Bryndum

Skitser og kostumedele designet at H.M. Dronningen til Bournonville-balletten Et Folkesagn på Det Kongelige Teater. Hildas brudekjole er inspireret af Dronning Sophie Amalies broderede trøje fra 1600-tallet, der er bevaret på Rosenborg Slot. Den er dekoreret med jordbær, nelliker og forglemmigej. Foto: Kamilla Bryndum

Sketches and parts of costumes designed by HM the Queen for the Bournonville ballet A Folk Tale at The Royal Danish Theatre. Hilda’s wedding dress is inspired by Queen Sophie Amalie’s embroidered bodice from the 1600s, which is preserved at Rosenborg Castle. It is decorated with strawberries, cloves, and forget-me-nots. Photo: Kamilla Bryndum

H.M. Dronningen har gemt talrige skitser og små notater til sine kostumer og scenografiske arbejder, og her ses et lille udvalg. Der er bl.a tale om arketypiske eventyrfigurer såsom gode, onde, dyr og mærkelige væsener, ligesom kulisser og særlige effekter er sat på papir. Der er alt fra yndige hyrdinder og standhaftige militærfolk til brummende trolde, elegante rotter og træer på vandring … og naturligvis de obligatoriske kongelige og folkelige samt heksene. . Foto: Kamilla Bryndum

HM the Queen has kept numerous sketches and little notes about her costumes and scenographic works, of which a small selection is seen here. For example archetypical fairytale figures such as good and evil, animals and strange beasts, just as scenery and special effects are put down on paper. Everything from pretty shepherdesses and steadfast military personnel to growling trolls, elegant rats and wandering trees… and of course the obligatory royalty and ordinary folk as well as the witches. Photo: Kamilla Bryndum

Et udpluk af H.M. Dronningens papirhatte til amatørforestillinger. H.M. Dronningen har gennem årene skabt en masse hatteskabeloner, som kan varieres i det uendelige ved, at man giver dem et andet knæk, tilføjer et par ører eller en mule. De fleste af papirhattene er kreeret til amatørforestillingerne på ”Fru H’s Danseinstitut”. Dronningen var i mange år involveret i veninden Susanne Heerings private balletskole i Næstved, hvor de to sammen i kreativt pingpong stablede eventyrverdener på balletbenene. Foto: Kamilla Bryndum

A selection of HM the Queen’s paper hats for amateur productions. Over the years HM the Queen has made many hat templates which can be varied infinitely by folding them differently, or adding a pair of ears or a snout. Most of the paper hats were made for amateur productions at “Madame H’s Dance Institute”. The Queen was for many years involved with her friend Susanne Heering’s private ballet school in Næstved, where they in a creative sparring partnership produced fairytale ballet worlds. Photo: Kamilla Bryndum

H.M. Dronningen er tilskuer på Pantomimeteatret i Tivoli. Med andre medvirkende sidder scenografen spændt og venter på, at tæppet går til en prøve på den kommende forestilling. Foto: Kamilla Bryndum

HM the Queen as a spectator at The Pantomime Theatre in Tivoli. Along with other contributors, the scenographer anxiously awaits the raising of the curtain for a rehearsal of the forthcoming production. Photo: Kamilla Bryndum

H.M. Dronningen: ”Når jeg designer balletkostumer, er jeg nødt til at tænke praktisk; kan man strække benene tilstrækkeligt, er det for varmt eller tungt? Papegøjens hoved bliver f.eks. kølet af i et særligt skab mellem forestillingerne, da det bliver så varmt indeni”. H.M. Dronningen taler med papegøjen i Pantomimeteatrets kulisse. Foto: Kamilla Bryndum

HM the Queen: “When I design ballet costumes, I have to think practically: is it possible to stretch your legs enough, is it too hot or too heavy? The parrot’s head, for example, has to be cooled off in a special cupboard between performances, as it gets so hot inside”. HM the Queen talking to the parrot in the wings of the Pantomime Theatre. Photo: Kamilla Bryndum

H.M. Dronningen som 14-årig prinsesse, sminket næsten til uigenkendelighed og trådt ind i rollen som fin og fornem dronning fra 1700-tallet. Billedet er fra en forestilling i det private Juliane Marie Teatret, som H.M. Dronningen og hendes søstres barnepige satte i værk for Prinsesserne og deres venner på Fredensborg Slot i 1954. H.M. Dronningen er udklædt som dronning Juliane Marie med kunstig næse og paryk samt ægte juveler fra Dronning Ingrids ”udlånsmarked”. Foto: H.M. Dronningens Håndbibliotek

HM the Queen as a 14-year-old princess, almost unrecognisable in makeup and in the role as a distinguished queen of the 1700s. The picture stems from a performance at the private Juliane Marie Theatre, which HM the Queen and her sisters’ nanny created for the princesses and their friends at Fredensborg Palace in 1954. HM the Queen is dressed up as Queen Juliane Marie, with an artificial nose and a wig as well as genuine jewels from Queen Ingrid’s “loan market”. Photo: HM the Queen’s Reference Library

H.M. Dronningen: ”Jeg elsker den særlige stemning på Pantomimeteatret, selvom jeg ikke hæftede mig ved teatret som barn, fordi jeg var mest interesseret i radiobilerne og rutsjebanen”. Her er et glimt fra kulissen, hvor H.M. Dronningens kostumer i forgrunden er en gyngehest og dansende flammer. Foto: Kamilla Bryndum

HM the Queen: “I love the particular atmosphere at The Pantomime Theatre, even though I didn’t take much notice of the theatre as a child, because I was more interested in the dodgems and the slide”. Here is a glimpse from the wings — in the foreground are HM the Queen’s costumes for a rocking horse and dancing flames. Photo: Kamilla Bryndum

H.M. Dronningen er tilskuer på Pantomimeteatret i Tivoli sammen med teatrets kunstneriske chef, Peter Bo Bendixen, og koreografen, Dinna Bjørn. Det mangeårige team følger den nye forestilling. Foto: Kamilla Bryndum

HM the Queen as a spectator at The Pantomime Theatre in Tivoli together with the theatre’s artistic director Peter Bo Bendixen and the choreographer Dinna Bjørn. The longstanding team are following the new production. Photo: Kamilla Bryndum