Hjemmesidevilkår

– Senest opdateret juli 2019

1. Generelt

1.1 kongernessamling.dk (”hjemmesiden”) er ejet af De Danske Kongers Kronologiske Samling, CVR-nummer 17 75 41 14, Øster Voldgade 4A, 1350 København K.

1.2 I vores vilkår bruger vi ”os”, ”vi”, ”vores” og ”Kongernes Samling”, hvilket henviser til De Danske Kongers Kronologiske Samling. Udtryk som ”dig” og ”dit” henviser til alle, der tilgår hjemmesiden.

1.3 Når du anvender vores hjemmeside accepterer du automatisk vilkårene, som er nærmere beskre-vet i de følgende afsnit.

1.4 For oplysninger om vores brug af personoplysninger, henviser vi til vores persondatapolitik.

1.5 For oplysninger om vores brug af cookies mv., henviser vi til vores cookiepolitik.

2. Vores formål

2.1 Med udgangspunkt i malerier, møbler og andre genstande, som har tilknytning til den danske kongefamilie, er De Danske Kongers Kronologiske Samlings formål at fremstille en del af dan-markshistorien fra Christian IV’s regeringstid til nutid.

3. Oplysninger på hjemmesiden

3.1 Vi gør venligst opmærksom på, at vores nyheder, artikler, presseklip og andre oplysninger er ud-tryk for vores bud på relevant og nyttigt indhold for dig. Vi bestræber os altid på at levere korrekt og tidssvarende indhold, men kan ikke garantere for rigtigheden af dette.

3.2 Informationerne kan på denne baggrund ikke tages til udtryk for eller erstatte professionel råd-givning.

4. Links til andre hjemmesider

4.1 I det omfang vi linker til tredjeparters hjemmesider, gør vi opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for eller kan kontrollere disse tredjeparters indhold eller øvrige aktiviteter på deres hjemmesider.

4.2 Vi anbefaler, at du læser tredjeparternes egne vilkår for brugen af deres hjemmeside, herunder anvendelse af personoplysninger og brugen af cookies mv.

5. Ansvarsbegrænsning

5.1 Vi er ikke ansvarlige for noget direkte eller indirekte tab, som følger af din brug af hjemmesiden, medmindre det følger direkte af ufravigelig lovgivning.

6. Immaterielle Rettigheder

6.1 Ophavsrettighederne til data, indhold og information, som bliver vist på hjemmesiden er ophavs-retligt beskyttet. Det er tilladt at printe, kopiere, overføre eller opbevare udtræk af materiale og information vist på hjemmesiden til personligt, ikke-kommercielt brug.

6.2 Du er uberettiget til at krænke andres eller vores rettigheder gennem brugen af hjemmesiden.

6.3 Vi gør opmærksom på, at du er erstatningsansvarlig for ethvert tab, som du er skyld i på grund af din overtrædelse af ovenstående bestemmelser.

7. Lovvalg og værneting

7.1 Disse vilkår er underlagt dansk ret hos de danske domstole.

8. Ændringer

8.1 Vi forbeholder os retten til at ændre vores vilkår for brugen af hjemmesiden fra tid til anden. Du er selv ansvarlig for at orientere dig i den senest opdaterede version af vilkårene.

9. Kontaktoplysninger

9.1 Hvis du har nogen spørgsmål eller øvrige henvendelser angående vores vilkår, bedes du skrive til kosa@kosa.dk.