Brugen af fotografierne

Hans Majestæt Kongens Håndbibliotek, Kongernes Samling, stiller et udvalg af sine fotografier til rådighed for offentligheden i digitaliseret form. Dette er tænkt som en digital tilgængeliggørelse af materialerne for dem med professionel eller privat interesse i f.eks. Kongehusets historie, i fotografi, kunst- eller kulturhistorie og samtidig som et bevaringsmæssigt tiltag, der på længere sigt skal skåne de ofte skrøbelige fotografiske materialer.

Det er i vist omfang tilladt at downloade fotografierne, f.eks. i forbindelse med undervisning eller forskning, og at videredistribuere, reproducere eller på anden lignende vis anvende de downloadede filer, så længe det angives, at disse stammer fra Hans Majestæt Kongens Håndbibliotek, Kongernes Samling. Det er den form for brug, der i klassifikationen fra Creative Commons kaldes Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

De digitaliserede fotografier er ikke desto mindre beskyttet af dansk og international ophavsretslovgivning. Vær derfor opmærksom på at brug af værkerne, f.eks. i form af gengivelse af værkerne m.v., i visse tilfælde kræver rettighedshavernes tilladelse. Det vil i dette tilfælde sige fotograferne og disses efterkommere indtil 70 år efter fotografens død. Det er vores opfattelse, at det tilgængeliggjorte materiale efter de ovenfor angivne principper er frit tilgængeligt for enhver. Vi har dog for en sikkerheds skyld blokeret for download af billeder, der formentlig er copyright-belagte. Disse kan altså ses, men ikke gemmes.

Skulle nogen mene de har rettigheder til materialet, som vi ikke er bevidst om, og som forhindrer en tilgængeliggørelse, bedes de henvende sig til os på haandbiblioteket@kosa.dk. Vi vil i givet fald gøre vort bedste for at finde en løsning.

Relationer

Om fotografisamlingen

Hans Majestæt Kongens Håndbibliotek rummer en stor samling af fotografier fra kongeligt eje og omfatter både fotografier, der er indkøbt af eller givet til medlemmer af den kongelige familie gennem årene samt private fotografier og fotoalbums, hvor det ofte er den kongelige familie selv, der har fotograferet. En del af denne samling er offentligt tilgængelig i en søgbar database kaldet ”Den Kongelige Fotografisamling”. Søg i Den Kongelige Fotografisamling her Samlingen rummer mere end 50.000 fotografier fra fotografiets barndom – det ældste fotografi er fra cirka 1845 – og indtil i dag, med et tyngdepunkt i det 20. århundrede. Blandt de kongelige fotografer er Dronning Alexandrine, Frederik 9. og Dronning Ingrid. Derudover er også en række af det 19. århundredes kendte fotografer og fotografiske pionerer fra ind- og udland repræsenteret i fotografisamlingen. Mange af motiverne er portrætter, ligesom officielle og private begivenheder i den kongelige familie udgør en stor del af samlingen. Derudover repræsenterer ”Den Kongelige Fotografisamling” et bredt udsnit af fotografiske motiver: slotsinteriører og møbler, landskaber og bybilleder samt heste, uniformer og udstillinger med videre. Det er via databasen muligt at oprette sig som bidragsyder og derved bidrage med viden om samlingens fotografier. Det kan være information om, hvem og hvad der er på billederne, hvor og hvornår de er taget eller oplysninger om fotografen. Læs mere om at blive bidragsyder her. Den digitale database ”Den Kongelige Fotografisamling” giver indtil videre adgang til cirka 10.000 fotos. Antallet af tilgængelige fotos vil vokse i takt med, at fotografierne i samlingen scannes og registreres. Man kan søge i databasen i fritekst, men det er også muligt at benytte de søgefacetter og emneord, som stilles til rådighed for at indkredse søgningen. Facetterne tillader søgning på personer, steder, en række motivtyper og begivenheder. Søgningen kan desuden afgrænses kronologisk. Det er muligt frit at downloade og benytte billeder fra databasen, såfremt man krediterer ”Den Kongelige Fotografisamling, Kongernes Samling”. Hensyn til både fotografernes rettigheder og til privatlivets fred gør dog, at dele af indholdet i databasen ikke er offentligt tilgængeligt. Ansøgning om adgang til denne del af databasen skal ske til Hans Majestæt Kongens Håndbibliotekar. Filmsamlingen Håndbiblioteket rummer også en større filmsamling, der rummer både offentliggjorte film, tv-udsendelser og private optagelser. Filmsamlingen er ikke tilgængelig for offentligheden, men er jævnligt blevet benyttet med særlig tilladelse til udsendelser om Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. og om kongehuset i øvrigt. Samlingen omfatter over 200 filmruller såvel som hundredevis af videooptagelser på bånd (især VHS) og CD. Kontakt  Hans Majestæt Kongens Håndbibliotekar Mikael Bøgh Rasmussen Tlf.: +45 33186067 E-mail: mbr@kosa.dk