Besøg os

Hans Majestæt Kongens Håndbibliotek er tilgængeligt for besøg efter forudgående aftale. Biblioteket er et præsensbibliotek, hvilket betyder, at bøger, kort og andre materialer ikke kan hjemlånes, men må besigtiges på stedet. Som hovedregel er det kun materiale, der ikke kan besigtiges i andre danske biblioteker, der stilles til rådighed. Henvendelse med angivelse af, hvad man ønsker at se og med hvilket formål, stiles til haandbiblioteket@kosa.dk, hvorefter der kan aftales en tid.

Hans Majestæt Kongens Håndbibliotek har to afdelinger, der kan besøges uden forudgående aftale, men som til gengæld kun er skuesamlinger: Det Gotiske Bibliotek på Amalienborg og Kongens Håndbibliotek på Christiansborg, der kan beses som en del af de Kongelige Repræsentationslokaler. De bøger, der står på reolerne i kongernes arbejdsværelser på Amalienborg, er ligeledes en del af Håndbiblioteket.