Arkivalier

Arkiverne i Hans Majestæt Kongens Håndbibliotek er ikke identiske med Kongehusets Arkiv, som befinder sig i Rigsarkivet.

Hans Majestæt Kongens Håndbibliote krummer en række arkivalske samlinger fra medlemmer af Kongehuset, fra Hoffet og personer knyttet hertil. Der er oftest tale om private breve, småtryk og papirer, hvorfor der ikke gives adgang til dem uden forudgående tilladelse. Ordning og registrering af arkivalierne foretages baseret på et proveniensprincip.

Til arkiverne hører omfattende udklipssamlinger, som adgangen ikke kræver særlig tilladelse til, men som p. g. a. deres skrøbelighed dog kræver begrundet ansøgning til Håndbiblioteket.

Desuden rummer Håndbiblioteket enkelte andre arkiver, hvoraf grønlandsforskeren, forfatteren og kunstneren Eigil Knuths er det mest omfattende. Tilladelse til konsultation af disse arkivalier kan gives efter begrundet ansøgning til Håndbiblioteket.

Kontakt:
Julie Mørk-Hansen
Arkivar, Hans Majestæt Kongens Håndbibliotek
jmh@kosa.dk