Collaboration

The Queen’s Reference Library collaborates with The Royal Library, primarily with regard to cataloguing and conservation. The Reference Library is a member of, amongst other things, Arlis/Norden (Art Libraries Society Norden), European Court Libraries, Dansk Bibliotekshistorisk Selskab (Danish Society of the History of Libraries), and Forening for Boghaandværk (Society for Bookbinding).

Kongehuset
Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
Kulturstyrelsen
ARRE – Association des Résidences Royales Européennes
ICOM – International Council of Museums
CCN – Cruise Copenhagen Network
CAB – Castles around the Baltic
Heraldisk Selskab
IIC – The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works of Art
ODM – Organisationen af Danske Museer
Ordenshistorisk Selskab
SKM – Skandinavisk Museumsforbund
Fælleskonserveringen – Danske Museers Center for Bevaring og Restaurering af Kunst
NKF – Nordisk Konservatorforbund
ICON – The Institute for Conservation
VDR – Verband der Restauratoren
FDSM – Foreningen af Danske Special Museer