Træsplint fra branden i 1808

I denne video tager museumsdirektør Thomas Thulstrup dig helt tæt på en lille træsplint fra branden i 1808. Med den fortæller han historien om den dag, der henlagde Koldinghus i ruiner. En ruin, der i dag er kendetegnende for det gamle kongeslot.

Få historien uddybet: Træsplint fra 1808-branden

En stor og altødelæggende brand i 1808 efterlod Koldinghus som ruin. Vejret var iskoldt, og de soldater, der opholdt sig på slottet, fyrede så kraftigt op i vagtstuens kakkelovn, at skorstenen og bjælkelaget over vagtstuen – det nuværende billetsalg – brød i brand. Brandvagterne glimrede ved deres fravær, og ilden fik lov til at brede sig.

Da kirkens stormklokke ved halvfiretiden om morgenen vækkede Kolding, mødte den mandlige befolkning op med brandspande og andet slukningsudstyr. Den helt store udfordring var at skaffe vand til slukningsarbejdet: Pga. frosten fungerede byens vandpumper ikke ordentligt og slotssøen var frosset til. Hen på morgenen ankom brandmandskab med sprøjter og spande fra Fredericia og Christiansfeld, og takket være deres indsats blev staldgården reddet fra at blive antændt af gnisterne. Men slottet stod ikke til at redde.

Læs hele historien her

Billedet viser tegneren Roald Als’ akvarel af branden den 29. marts 1808.