Tegning af H.C. Andersen

22. juni 1830 skrev H.C. Andersen et brev, der måske har reddet Koldinghus fra forfald. Se med i denne video, hvor museumsdirektør Thomas Thulstrup tager dig med over på den anden side af Slotssøen – til det sted, hvor H.C. Andersen sad, da han besøgte Kolding i 1830.

Historien om H.C. Andersen tegning

H.C. Andersen besøgte Kolding i 1830 – 22 år efter katastrofebranden, der efterlod Koldinghus i ruiner – og noget tyder på, at han var med til at redde Koldinghus fra forfald.
Han besøgte nemlig slotsruinen og skrev 22. juni 1830 til museumsmanden Ludvig Læssøe: ”Kolding slot er en dejlig stor ruin, og fra slotsbakken ser man op i de tre danske provinser … Politimesteren [borgmester] Estrup gjorde mig en visit, og jeg har lovet ham ved min ankomst til København at gå til [Christian Jürgensen] Thomsen og tale efter evne, om ikke han kan frelse slottet fra aldeles at nedbrydes, som er en spot og skam, men som der dog meget frygtes for vil ske”.

Før H.C. Andersen var der ingen, der for alvor tænkte på at bygge Koldinghus op igen, da der ikke var brug for slottet. Kun den lokale befolkning brugte slottet – som stenbrud.

Måske har henvendelsen virket efter hensigten. I hvert fald blev der året efter i 1831 udstedt en kongelig resolution om lukning af ruinerne, for at de kunne ”blive stående i deres nuværende tilstand som imposante til byens og omegnens forskønnelse”.

H.C. Andersen har selv – åbenbart på et noget senere tidspunkt – dateret sin tegning af slotsruinen 1829. Men besøget fandt sted i 1830.

Læs mere om branden på Koldinghus i 1808