Skolebesøg på Koldinghus

Gratis adgang 
Skoleklasser, der besøger museet som led i undervisningen, har gratis adgang fra mandag til fredag. Dette gælder naturligvis også de lærere, der ledsager klassen/gruppen.

Introduktion
Det er muligt at få en introduktion ved en af museets medarbejdere. Den varer ca. 15 minutter.
For skoler uden for Kolding Kommune koster det 825 kr.

Rundvisning 
Det er muligt for en skoleklasse at bestille rundvisninger af ca. en times varighed.
Rundvisninger bestilles før besøget og er gratis for skolerne i Kolding Kommune i forbindelse med skolebesøg på hverdage. For skoler uden for Kolding Kommune koster en rundvisning 825 kr. Det er muligt at bestille rundvisninger efter specielle ønsker eller temaer.

Anmeld besøger på forhånd 
På grund af den store interesse for museet er det nødvendigt at koordinere alle gruppeaktiviteter.
Derfor skal alle klasse- og gruppebesøg på Koldinghus altid forudanmeldes til administrationen tlf. 76338100

Uden for åbningstiden 
Hvis besøget finder sted uden for åbningstiden, dvs. før kl. 10.00 eller efter kl. 17.00 skal man følge rundviseren og læreren skal sørge for, at eleverne holdes samlet. Der må påregnes udgifter til vagter under besøget uden for museets normale åbningstid. Hver vagt faktureres med 460 kr. + moms pr. påbegyndt time. ​

Pas godt på vores museumsgenstande
Museets udstillinger rummer mange uerstattelige og skrøbelige genstande. De har overlevet århundreder og skal bevares for kommende generationer. Selv let berøring af malerier, skulpturer eller møbler kan medføre skade, især hvis denne berøring gentages af tusindvis af besøgende. Vi forventer at læreren sørger for, at eleverne på forhånd er orienteret om, at såvel bygninger som samlinger skal omgås med varsomhed.

Det er vigtigt, at der holdes afstand til museumsgenstandene, at afmærkninger respekteres.

Bemærk i øvrigt: Springvandet indeholder klor og er derfor meget uegnet til leg og drikkevand.

Skriveunderlag 
Billetsalget udlåner gerne skriveunderlag til eleverne, hvis de skal løse opgaver i forbindelse med besøget.
Dette er særligt for at undgå at kister og andet anvendes.

Garderobe
Vi gør opmærksom på, at tasker ikke må medbringes på museet. Der er garderobeskabe ved billetsalget, hvor tasker deponeres mod et depositum på 10 kr., der returneres efter brug.