Loftet over Ruinsalen

Hør museumsdirektør, Thomas Thulstrup, fortælle hvordan arkitektparret Inger og Johannes Exner ved restaureringen af Koldinghus fik lagt et loft over Ruinsalen, hvis vægge ingenting kunne bære.

Inger og Johannes Exner har stået for den gennemgribende restaurering af Koldinghus – en restaurering, der er baseret på ideen om at lade fortiden tale og nutiden leve, og som stadig tiltrækker gæster fra hele verden. Det moderne Koldinghus vil for evigt være forbundet med Exners originale og innovative restaurering af Koldinghus.

Efter grundige undersøgelser af ruinens murværk fandt Inger og Johannes Exner hurtigt ud af, at det eksisterende murværk var alt for skrøbeligt til at kunne bruges til at bære nye bygningselementer. Derfor bliver hele den nye konstruktion, med de indskudte etager og træfacaden på sydmuren, båret af kæmpestore limtræssøjler.

Med restaureringen af Koldinghus har Danmark fået et restaureringsprojekt, der har givet genlyd over hele verden, og som i 1993 blev tildelt den internationale restaureringspris EUROPA NOSTRA. Ruinen, som den er bevaret inden for Inger og Johannes Exners nænsomme, men højst originale renovering, er alt andet lige museets betydeligste seværdighed.