Hilfelings tegninger fra Skåne

I 1770’erne og 1780’erne drog den svenske kunstner Carl Gustav Gottfried Hilfeling på den danske regerings regning rundt i Skåne og aftegnede historiske og arkæologiske genstande fra før Skåne blev svensk ved Freden i Roskilde 1658. Udgangspunkt var oprindelig et samarbejde med den danske historiker Jacob Langebek, der dog allerede døde i 1777. Hilfelings tegninger er af stor dokumentarisk værdi og viser et bredt både forhistorisk og historisk udsnit af den skånske kulturarv, fra bronzealder til renæssance. Her vises tegningen af den største bronzealdergrav i Norden, der ligger i Kivik i det sydøstlige Skåne.

Relationer