Job hos Kongernes Samling

Stillingsopslag: Løn- og HR-medarbejder

Som løn- og HR-medarbejder hos Kongernes Samling får du ansvaret for lønudbetaling til såvel funktionærer som timelønnede medarbejdere under Industriens Overenskomst samt statens overenskomster fordelt på Rosenborg Slot, Amalienborg og fra 1. januar 2021 også Koldinghus samt i samarbejde med økonomi- og administrationschefen at løse andre HR-opgaver.

Systemmæssigt arbejder vi med Visma Løn, Microsoft Dynamics NAV og tamigo og Microsoft Officepakke.

Ansvar og opgaver

Dine primære arbejdsopgaver:

 • Løbende lønudbetaling til såvel funktionærer som timelønnede medarbejdere
 • Være med til at sikre, at Kongernes Samling til enhver tid har effektive systemer og processer til afvikling af lønkørsler, bogføring heraf samt relevante statistikker
 • Vedligeholdelse af stamkartoteker
 • Vejledning af medarbejdere f.eks. i forhold til arbejdsretlige forhold, barselsregler, arbejdstidsregler m.m.
 • Til- og fratræde medarbejdere
 • Opgørelse og afstemning af månedstal
 • Administration/indberetning til SKAT, pensionsselskaber og arbejdsgiverorganisationer
 • Ansøgning om diverse sociale ydelser, syge- og barselsdagpenge, refusion for fleksjob m.v.
 • Udformning af ansættelsesaftaler til timelønnede og funktionærer samt diverse tillæg og justeringer i løbet af ansættelsesforholdet.

Du vil referere til økonomi- og administrationschefen, og du vil i stillingen have stor mulighed for selvstændigt at tilrettelægge arbejdet og påvirke stillingens indhold.

Hvem er du

Vi forventer, at du har nogle års erfaring fra en tilsvarende stilling. Du har opdateret paratviden om overenskomstforhold, funktionærloven, ferieloven samt øvrige lovgivningsmæssige forhold med relation til lønadministration.

Du er en kompetent IT-bruger og har let ved at sætte dig ind i nye systemer.

Du har et vist indblik i Databeskyttelsesforordningen.

Du er god til at tilegne dig viden på egen hånd og selv opsøge viden hos relevante samarbejdspartnere og i fagnetværk.

Kongernes Samling finder det afgørende, at du er omhyggelig og har en udpræget sans for orden og detaljer samt gode samarbejdsevner.

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen vil være på 37 timer. Lønnen fastsættes ud fra den enkeltes kvalifikationer, uddannelse og erfaring. Ansættelsen ske i henhold til gældende overenskomst.
For at blive ansat skal du sikkerhedsgodkendes samt fremvise en straffeattest.

Spørgsmål vedrørende stillingen bedes sendt til Økonomi- og administrationschef Bjarne Nissen på bn@kosa.dk eller telefonisk på 3318 6065.

Find information om Kongernes Samling på: www.kongernessamling.dk/

Send ansøgning og CV via nedenstående link senest torsdag 17. september 2020 kl. 14.00. Vi modtager KUN ansøgninger via nedenstående link.

Samtaler forventes afholdt i uge 39. Forventet ansættelsesstart den 1. november 2020.

Søg jobbet her.

Uopfordrede ansøgninger

Kongernes Samling søger løbende nye medarbejdere og vi imødeser derfor altid uopfordrede ansøgninger. Hvis du ønsker at søge en stilling hos os, beder vi dig sende os en e-mail til kosa@kosa.dk med dit CV og ansøgning samt eventuelle referencer, som vi kan kontakte.

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende persondataregulering. Det indebærer følgende:

 • Dine personoplysninger vil blive behandlet fortroligt,
 • Vi bruger udelukkende dine personoplysninger i rekrutteringsøjemed og
 • Vi videregiver ikke dine personoplysninger

Hvis du fremsender en ansøgning til os, gemmer vi den i op til seks måneder efter modtagelsen. Opbevaringen sker med henblik på, at du kan komme i betragtning til eventuelle fremtidige stillinger, som er relevante for din profil. Hvis vi ønsker at gemme din ansøgning i mere end seks måneder, vil vi fremsende en e-mail til dig, hvor du bedes om at besvare bekræftende på mailen, hvis du kan acceptere en forlængelse af opbevaringen.

Du er til enhver tid berettiget til at spørge os om, hvilke oplysninger vi behandler om dig eller få udleveret en kopi heraf. Du kan ligeledes bede os om at berigtige forkert data og slette eller gøre indsigelse mod eller begrænse vores fortsatte behandling.

Hvis du ønsker at gøre brug af ovenstående rettigheder eller ønsker at kontakte os for spørgsmål til, hvordan vi behandler din ansøgning, kan du kontakte os på kosa@kosa.dk

Ønsker du at klage over vores behandling af dine oplysninger, skal du rette henvendelse til Datatilsynet.