Forelæsning: Kongehuset og reformationen

Festforelæsning i anledning af 500-året for reformationen, der har H.M. Dronningen som protektor.

 

På selve reformationsdagen den 31. oktober 2017 afholder dr. theol., professor emeritus Martin Schwarz Lausten festforelæsning i Gallasalen i Christian 8.s Palæ på Amalienborg kl. 16.15-18.15.

 

I 2017 markeres 500-året for reformationen internationalt og i Danmark med en lang række arrangementer. H.M. Dronningen er protektor for den danske fejring og har i anledningen takket ja til opgaven om at designe og brodere et nyt unikt antependie (alterbordsfortæppe) til Slotskirken i Wittenberg i Tyskland, hvor Martin Luther ifølge traditionen indledte reformationen ved at slå sine 95 teser op på kirkedøren den 31. oktober 1517.

 

Festforelæsningen på Amalienborg finder sted på selve 500-års-dagen. Der er begrænset deltagerantal. I pausen serveres en let forfriskning. Deltagelse giver gratis adgang til Kongernes Samling på Amalienborg på forelæsningsdagen i åbningstiden kl. 10-16. Tilmelding via Kongernes Samlings webshop eller ved henvendelse i museumsbutikken på Amalienborg, pris 250 kr.

 

Forelæsningen vil bl.a. give indblik i, at før og under reformationen spillede kongerne en helt afgørende rolle for dens gennemførelse. Lige siden har monarken været kirkens overhoved. Under enevælden i 1600-tallet erklærede Sjællands biskop, at “Eders Majestæt repræsenterer os Gud selv!”. I 1700 og 1800-tallets pietisme og oplysningsbevægelse var regenterne også personligt optaget af de kirkelige bevægelser, og ifølge Grundloven skal regenten tilhøre den evangelisk-lutherske kirke. Man har altid hævdet, at man havde Luther med sig i dette syn på kirke og regent. Denne histories baggrund og indhold oplyses nærmere i forelæsningen, som holdes på selve 500 års dagen (31. oktober) for Luthers berømte teseopslag i 1517. Foredragsholderen har netop udgivet bogen “Luther og Danmark i 500 år”, der kan købes i museumsbutikken i forbindelse med forelæsningen.

Forelæseren Martin Schwarz Lausten på Amalienborg Slotsplads foran kongen og kirken.

 

Forsidebillede: H.M. Dronningens antepedie (alterbordsfortæppe) i Slotskirken i Wittenberg, der blev afsløret ved en stor festgudstjeneste i anledning af kirkens genindvielse efter gennemgribende restaurering i anledning af reformationsjubilæet.
Tilbage til oversigt