Undervisning hos Kongernes Samling

På Rosenborg og Amalienborgmuseet kan elever og lærere udforske danmarkshistorien fra første parket, når de går i fodsporene på den danske kongefamilie gennem 400 år. Et besøg i Kongernes Samling giver mulighed for at opleve unikke genstande og tankevækkende fortællinger, der træder frem fra hvert rum, som kongerne og dronningerne har levet i.

Vi betragter læring for alle aldre som en vigtig del af ethvert besøg på Rosenborg og Amalienborgmuseet, og derfor er læringsenheden centralt placeret i formidlingen af Kongernes Samling. Læringsenheden tilbyder undervisningsforløb til grundskoler. Vores aldersdifferentierede undervisningsforløb er altid dialogbaserede og afstemt i forhold til Fælles Mål, lære- og læseplaner for grundskolerne, ungdomsuddannelserne samt de pædagogiske læreplaner for daginstitutionerne.

Bliv inspireret
Læs vores undervisningsfolder med information om alle aktuelle undervisningsforløb på både Amalienborgmuseet og Rosenborg. Klik for at åbne Kongernes Samlings undervisningsfolder.

Bestil
Undervisningsforløbene kan bookes og betales med det samme via webshoppen

Læringsenheden tilbyder desuden skoler i Københavns Kommune et antal gratis undervisningsforløb i forbindelse med Åben Skole.

Spørgsmål eller oplysninger omkring forløb, booking eller Åben Skole kontakt venligst bookingen via booking@kosa.dk eller på tlf.nr. 3318 6055. Telefonen er åben tirsdag-fredag kl. 10.00 – 12.00.

Lærernetværk
Vil du være en del af et dynamisk, relevant og engagerende lærernetværk? Så har Læringsenheden hos Kongernes Samling netop oprettet et netværk bestående af lærere, hvor vi blandt andet tilbyder spændende nyheder og forskellige aktiviteter.

Med lærernetværket er vores ønske at nå helt ud til jer på skolerne. Vi ønsker at blive inspireret af og spare med jer for at blive klogere på, hvordan vi som eksternt læringsmiljø kan opfylde jeres ønsker og mål for undervisning.

Som en del af vores lærernetværk vil du modtage informationer om nye undervisningsforløb, få besked om Åben Skole tilbud så snart de er i udbud, blive tilbudt gratis testforløb, inviteret til fyraftensarrangementer og modtage et halvårligt nyhedsbrev.

Har du lyst til at være en del af vores netværk, så send en mail til Marie Mh@kosa.dk

Få viden om nye undervisningstilbud
Skriv en mail med navn, skole, postnummer og mailadresse til læringsenheden på sl@kosa.dk, hvis du ønsker at blive informeret om nye undervisningstilbud. Vi kontakter dig, når der er nyt at opleve i Kongernes Samling.

AKTUELLE UNDERVISNINGSFORLØB PÅ  AMALIENBORGMUSEET:

SKABER GENSTANDE IDENTITET?

Beskrivelse
Forløbet stiller spørgsmål ved de genstande, som vi omgiver os med. Spørgsmål som: Hvorfor er de blevet gemt, hvem har de tilhørt og hvornår er de fra?

Sammen med museets læringspilot besøger klassen de kongelige arbejdsværelser på Amalienborgmuseet. Her fortæller genstandene blandt andet om centrale begivenheder og om personer, der har haft betydning for det danske kongehus og den danske historie.

Museets egen kuffert, fuld af hands-on genstande, er med til at åbne for dialogen, når elevene i fællesskab udvælger genstande og redegør for deres syn på genstandenes værdi, og på det at gemme i en historisk kontekst. Hvorfor bør vi gemme nogle genstande, mens andre kan smides væk? Hvornår har noget så meget værdi, at de skal gemmes? Og hvilken værdiskala kan eleverne vurdere ud fra: Minder, økonomi eller historie? Eleverne stilles også over for spørgsmålet: Kan genstande fortælle vores egen personlige historie, om hvor vi kommer fra og derigennem skabe en identitet hos den enkelte?

For skoler
Fag: Historie, dansk og samfundsfag.
Målgruppe: 4. – 10. klasse. Max. 28 elever.
Varighed: 60 min.
Pris: 475,-

Forløbets struktur og metoder er med til at understøtte følgende læringsmål for grundskolen:

 • At eleverne kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.
 • At eleverne kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog.
 • At eleverne har viden om socialisering og identitetsdannelse.

DET NYE DEMOKRATI – DA KVINDERNE FIK STEMMERET

Beskrivelse
En af de store ændringer i det danske samfund sker, da Christian 10. underskriver grundlovsændringen den 5. juni 1915, som blandt andet giver kvinder stemmeret.

Danmark blev det fjerde land i verden, hvor kvinder fik stemmeret. Men hvordan gik det til, og hvad gik forud for, at kvinder i dag har ret til at stemme? Sammen med museets læringspilot sættes der fokus på datidens argumenter for og imod kvinders stemmeret. Hvem var de 7 F’er, og hvorfor måtte de ikke stemme? Gennem dialogbaserede øvelser og hands-on genstande diskuteres de samfundsforhold og samfundsændringer, der gik forud for det demokrati og samfund, som vi kender i dag. Efterfølgende arbejder eleverne i grupper, hvor de reflekterer over og argumenterer for tidens synspunkter, hertil forfattes til en brandtale. En brandtale, der afslutningsvis afholdes i gallasalen, hvorefter der perspektiveres frem til i dag.

For skoler og ungdomsuddannelser
Fag:  Historie, dansk og samfundsfag.
Målgruppe: 7. – 10. klasse samt ungdomsuddannelser. Max. 28 elever.
Varighed:  90 min.
Pris:  575,-

Forløbets struktur og metoder er med til at understøtte følgende læringsmål for grundskolen:

 • At eleverne kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse.
 • At eleverne kan organisere samarbejdet om fremstillingen.
 • At eleverne opnår en forståelse af, hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke samfundet.

Forløbets struktur og metoder er med til at understøtte følgende læringsmål for ungdomsuddannelserne:

 • At eleverne indsamler og systematiserer informationer om og fra fortiden.
 • At eleverne kan anvende centrale mundtlige fremstillingsformer med formidlingsbevidsthed.
 • At eleverne på et fagligt grundlag kan argumentere for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.

For ungdomsuddannelser: Noter venligst niveauet for klassen i bemærkningsfeltet, når forløbet bookes i webshoppen.

Særligt for København Kommunes skoler:
Forløbet er muligt at booke igennem Åben Skole tilbud. Kontakt venligst bookingen på: Tlf.nr.: 3318 6055. E-mail: booking@kosa.dk

DET BEDSTE AF AMALIENBORG

Værelserne og salene i Christian VIII’s Palæ ånder ved første øjekast fred og idyl. Men kigger man nærmere efter, får man øje på spor fra en turbulent historie præget af politisk stormvejr, verdenskrige og industrialisering. Kom med på en omvisning, der giver et indblik i den glücksborgske kongefamilie, historiens dramaer og monarkiets udvikling fra enevælde til demokrati.

Omvisningen fokuserer på den danske kongefamilies skiftende rolle i samfundet igennem de sidste 150 år. En tid med store historiske omvæltninger, som har præget kongernes tid på Amalienborg. Kongerne har til stadighed prøvet kræfter med et forandret verdensbillede, og på tværs af generationer, verdenssyn og overbevisninger er prøvelserne blevet forvaltet vidt forskelligt fra regent til regent.

For skoler og ungdomsuddannelser
Fag: Historie, dansk og samfundsfag.
Målgruppe: 4. – 10. klasse samt ungdomsuddannelser. Max. 28 elever.
Varighed: 60 min.
Pris: 475,-

Forløbets struktur og metoder er med til at understøtte følgende læringsmål for grundskolen:

 • At eleverne kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier.
 • At eleverne kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog.
 • At eleverne har viden om social differentiering.

Forløbets struktur og metoder er med til at understøtte følgende læringsmål for ungdomsuddannelserne:

 • At eleverne kan reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende.
 • At eleverne på et fagligt grundlag argumenterer sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placerer disse i sammenhæng og indgår i en faglig dialog.

For ungdomsuddannelser: Noter venligst niveauet for klassen i bemærkningsfeltet, når forløbet bookes.

DET BEDSTE AF AMALIENBORG – for elever med særlige behov

Danmarkshistorien er vores allesammens historie. Kongernes Samling tilbyder derfor guidede omvisninger til elever med særlige behov, eksempelvis døve, blinde, døvblinde eller andet.

Omvisningen sætter de Glückborgske konger og dronningers historie i centrum, og gæsterne får mulighed for at dykke ned i dynastiets og Amalienborgs fantastiske fortællinger. Omvisningen tager særlig højde for døvblindes behov. Der tales derfor klart og tydeligt, ligesom der er sat tid af til at tage omvisningen i gæsternes eget tempo. Undervejs får eleverne mulighed for at føle og lugte til forskellige genstande, der er særligt udvalgt til at illustrere det levede liv i Amalienborgs palæer gennem tiden. Genstandene og fortællingerne vækker historien til live, gør den nærværende og lader os komme helt tæt på menneskerne bag det danske monarki.

For skoler og ungdomsuddannelser
Fag: Historie, dansk og samfundsfag.
Målgruppe: 4. – 10. klasse samt ungdomsuddannelser. Max. 28 elever.
Varighed: 60 min.
Pris: 475,-

Forløbets struktur og metoder er med til at understøtte følgende læringsmål for grundskolen:

 • At eleverne kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier.
 • At eleverne kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog.
 • At eleverne har viden om social differentiering.

Forløbets struktur og metoder er med til at understøtte følgende læringsmål for ungdomsuddannelserne:

 • At eleverne kan reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende.
 • At eleverne på et fagligt grundlag argumenterer sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placerer disse i sammenhæng og indgår i en faglig dialog.

For ungdomsuddannelser: Noter venligst niveauet for klassen i bemærkningsfeltet, når forløbet bookes.

Praktisk information 
Varighed: 60 min.
Deltagerantal: Op til 28 personer
Giv gerne bookingen besked om særlige hensyn der skal tages.

Tilmelding:
Book et forløb her. Du kan også kontakte vores booking for reservation af forløb: booking@kosa.dk eller på
tlf.nr.: 3318 6055. Telefonerne er åbne tirsdag – fredag fra kl. 10.00 – 12.00.
Mødested: Græsplænen ved billetsalget, Rosenborg

 

SÆSONAKTIVITETER PÅ AMALIENBORGMUSEET
På Amalienborgmuseet følger vi traditionerne og I kan komme med, når museets læringspilot vækker de gamle traditioner til live og viser rundt til jul og påske.

PIST VÆK! JULEJAGT PÅ AMALIENBORGMUSEET

Julen på Amalienborgmuseet er i fare! De kongelige juletraditioner er forsvundet. Maskotten Hannibal går på julejagt, men har brug for hjælp fra børnene til at finde spor af julerierne og de forsvundne traditioner.

Julejagten bringer traditionerne til live for børnene. Traditioner, som kun de færreste ved, at Danmarks dronninger har været med til at udbrede herhjemme. Efter sporjagt og dans om juletræet uddeler Hannibal sin egen elefantorden til alle børn, som tak for hjælpen.

Forløbet kan bookes fra november 2020. Kontakt venligst bookingen, hvis du vil høre nærmere.

For skoler
Målgruppe: 0. – 2. klasse.
Fag: dansk, kristendomskundskab og billedkunst
Varighed: 60 min.
Pris: 300,-

Forløbets struktur og metoder er med til at understøtte følgende læringsmål for grundskolen:

 • At eleverne kan veksle mellem at lytte og ytre sig.
 • At eleverne har viden om bibelske fortællingers brug i kulturen.
 • At eleverne kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder.


For daginstitutioner
Målgruppe: Børnehavebørn (4-6 år). Max. 15 børn.
Varighed: 60 min.
Pris: 300,-

Forløbets struktur og metoder er med til at understøtte følgende emner inden for de pædagogiske læreplaner:

 • Kommunikation og sprog
 • Kultur, æstetik og fællesskab
 • Krop, sanser og bevægelse

 

KONGELIG GÆK

Højtidens mange sjove traditioner og spændende historier bliver udfoldet for børnene, når vi byder velkommen til vores kongelige påskeaktivitet. Her vækker vi påsketraditionerne til live og taler om, hvordan de mon er opstået.

Museets læringspilot fortæller om kongelige-, folkelige- og religiøse påsketraditioner med udgangspunkt i samlingen. Børnene smager på oblater og får et overblik over påskens hellige dage. Selveste H. C. Andersen havde sin vante gang på Amalienborg og besøgte ikke mindre end fire konger. Det var også H. C. Andersen, der skabte det første gækkebrev og sammen med de gamle traditioner, danner gækkebrevets historie baggrund for papirklipværkstedet til sidst i omvisningen.

Forløbet kan bookes fra marts 2021. Kontakt venligst bookingen, hvis du vil høre nærmere.

For skoler
Målgruppe: 0. – 2. klasse. Max. 25 elever.
Varighed: 60 min. inkl. papirklipværksted.
Pris: 475,-

Forløbets struktur og metoder er med til at understøtte følgende læringsmål for grundskolen:

 • At eleverne har viden om turtagning.
 • At eleverne kan veksle mellem at lytte og ytre sig.
 • At eleverne har viden om bibelske fortællingers brug i kulturen.


For daginstitutioner
Målgruppe: Børnehavebørn (4-6 år).  Max 15 børn.
Varighed: 60 min. inkl. papirklipværksted.
Pris: 475,-

Forløbets struktur og metoder er med til at understøtte følgende emner inden for de pædagogiske læreplaner:

 • At lære børnene at tage på tur og gå på museum.
 • At styrke børnenes sprog, kreative udtryksformer samt engagement og fællesskab.

 

PRAKTISK INFORMATION:
På nuværende tidspunkt er det desværre ikke muligt at besøge museet som en skoleklasse eller som anden gruppe pga. de pladskrav, vi skal og må følge i henhold til sundhedsmyndighedernes retningslinjer vedr. forebyggelse af spredning af covid-19. Kontakt venligst bookingen for spørgsmål hertil.

Bestil et undervisningsforløb
Du kan booke et undervisningsforløb eller bestille plads til et besøg med din klasse via mail booking@kosa.dk. Alle klasser skal bestille plads forud for besøget, det koster 150 kr. og sikrer jer adgang.

Forbered dit besøg
Har du booket et undervisningsforløb hos os, så har du mulighed for at forberede klassens besøg med en gratis adgangsbillet til museet. Kontakt blot bookingen for nærmere information og få en fribillet. Gælder for op til to lærere.

Husk altid at medbringe jeres tilsendte billet.

Ønsker du at kontakte læringsenheden for yderligere oplysninger om forløb, booking eller Åben Skole og Åben Dagtilbud kontakt venligst booking@kosa.dk eller ring på telefonnr. 3318 6055. Telefonen er åben tirsdag til fredag kl. 10.00-12.00.

Afbestillingsbetingelser
I tilfælde af afbestilling vil der være et afbestillingsgebyr på 150 kr., hvis turen afbestilles mere end 14 dage før. Hvis afbestillingen finder sted senere end 14 dage før tidspunktet for turen, vil turens fulde pris blive opkrævet.

Find vej
Amalienborgmuseet har til huse i Christian VIII’s Palæ. Indgangen finder du i porten nærmest Frederiksgade.

Madpakker
På Amalienborgmuseet er det ikke muligt at spise medbragt mad.

Vagtskifte
Fra Rosenborg marcherer garderne hver dag fra kasernen mod Amalienborg til vagtskiftet klokken 12.

Relationer

Prinsesse Benedikte 70 år

Bemærk venligst, at dette er en arkivside over en tidligere udstilling, der ikke længere kan ses på Amalienborg.  I anledning af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benediktes 70-årsdag 29. april 2014 har Post Danmark udgivet et nyt frimærke. Frimærket vises med tilhørende fotos i en montre i Spisestuen på museet, hvor miniudstillingen kan ses frem til årsskiftet. Frimærket sælges med merpris til fordel for de danske spejderorganisationer, som er blandt de protektioneer, Prinsessen er mest kendt for. Siden ungdommen har H.K.H. Prinsesse Benedikte været engageret i både dansk og internationalt spejderarbejde, og fra sin mor, Dronning Ingrid, overtog Prinsessen hvervet som formand for Danske Pigerspejderes Fællesråd alleredei 1965. Der blev også udgivet et frimærke med Dronning Ingrid som spejder; nemlig i 1960 i anledning af Dronningens 25-års jubilærum som protektor for de blå og grønne pigespejdere i Danmark, H.K.H. Prinsesse Benedikte voksede op på Amalienborg som mellemste datter af Frederik 9. og Dronning Ingrid. I 1968 blev Prinsessen gift med Prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, og parret har tre børn. Trods familieliv i Tyskland har Prinsessen gennem alle årene været dybt engageret i officielle opgaver i Danmark, heriblandt som protektor for bl.a. en lang række humanitære og sportslige organisationer. Frimærket, der sælges i striber med fem stk., viser Prinsesse Benedikte sammen med unge danske spejdere. På førstedagsarket og -konvolutten ses Prinsessens monogram, og portrættet er graveret af Wolfgang Mauer efter det seneste officielle foto, som er taget af Christina Hauschildt. Fotos er af Carsten Andersen, og frimærket er udført af Per Ingemann med tegning af Mauer.