Barselsvikar for lederen af Læringsenheden

Vi betragter læring i alle aldre som en vigtig del af ethvert besøg på Rosenborg og Amalienborg, og derfor er læringsenheden centralt placeret i formidlingen i Kongernes Samling. Læringsenheden tilbyder en række forskellige typer af læringsforløb, fra klassiske omvisninger over familieaktiviteter til undervisningsforløb til grundskoler, ungdomsuddannelser og daginstitutioner. Vores aldersdifferentierede undervisningsforløb er altid dialogbaserede og afstemt i forhold til Forenklede Fælles Mål, lære- og læseplaner for ungdomsuddannelserne samt de pædagogiske læreplaner for daginstitutionerne.

Enheden er 3 år gammel og har en medarbejderstab bestående af en undervisnings- og udviklings-medarbejder, tolv timeansatte studentermedarbejdere (læringspiloter), der varetager de daglige undervisningsforløb, omvisninger og øvrige læringsaktiviteter samt tre tilknyttede omvisere med mange års erfaring, som formidlere i museets afdelinger. Derfor har stillingen som leder af Læringsenheden et stærkt fokus på sparring, supervision og udvikling af enhedens medarbejdere. Som barselsvikar for lederen af Læringsenheden refererer du til Kongernes Samlings formidlings-chef og indgår i museets ledelsesgruppe.

Konkrete opgaver:
– Sikre den daglige drift, herunder planlægning og evaluering af eksisterende læringsforløb
– Løbende oplæring og supervision af læringspiloter
– Projektledelse og udvikling af nye aktiviteter, læringsforløb og skriftligt materiale hertil
– Ressourceplanlægning

Vi søger en medarbejder, der har:
– stærke pædagogiske og didaktiske kompetencer
– gode samarbejdsevner
– ledelseserfaring
– relevant erfaring fra museums- eller skoleverdenen
– stærke kompetencer indenfor mundtlig og skriftlig formidling
– logistiske evner, herunder erfaring med planlægning, dokumentation og evaluering
– kulturhistorisk viden og indsigt

Ansættelsesforhold:
Stillingen som barselsvikar ønskes besat pr. 1. juni 2017, fuldtidsstilling.
Ansættelsen er tidsbegrænset og foreløbigt fastsat frem til 31. marts 2018 – med mulighed for forlængelse. Primær kontorplads på Øster Voldgade 4A, Rosenborg.
Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Formidlingschef Axel Harms på tlf.: 3318 6048
Leder af Læringsenheden Sissel Dreiøe Langkilde på tlf.: 3318 6045
Se desuden: www.kongernessamling.dk

Ansøgningsfrist: søndag d. 2. april 2017
Ansøgning vedlagt relevant dokumentation, herunder CV, dokumentation for uddannelse og referencer i ansøgningen sendes til: sl@kosa.dk
Samtaler forventes gennemført 20.-21. april 2017 på følgende adresse:

Kongernes Samling, Rosenborg
Øster Voldgade 4A
1350 København K

Kongernes Samling på Rosenborg og Amalienborg giver et enestående indblik i livet for Danmarks konger og dronninger – menneskene bag det danske monarki. Her kan man opleve kunstskattene, de uvurderlige kroner og kronjuveler og blive klogere på, hvordan kongefamilierne indrettede sig – og i det hele taget så på verden. Kongernes Samling er Danmarkshistorie i et kongeligt perspektiv.