Stue

Rum 7A: Trappetårnet

I 1633 opførtes et nyt trappetårn midt på Rosenborgs østside. Anledningen var den udvalgte prins Christians forestående bryllup, hvor man gerne skulle have en passende adgang til de officielle gemakker på 1. og 2. etage. I første omgang indbyggede man dog kun en vindeltrappe mellem 1. og 2. etage; man fik adgang til 1. etage via en ydre dobbelttrappe.

Trappetårnets stueetage blev i stedet brugt som sølvkammer, hvortil der var adgang fra Stengangen. Vindeltrappen blev imidlertid forlænget i 1758, så den nu strakte sig ned til stueetagen. Ved samme lejlighed blev den ydre trappe revet ned.

I Trappetårnet mellem 1. og 2. etage hænger en række rytterbilleder fra 1691-1693; bag hestene kan man se de kongelige danske slotte. Her hænger desuden nogle af Maria Sibylla Merians blomstermalerier. Trappetårnets nederste del rummer fortrinsvis portrætter fra Christian 5.s tid.

Rum 8 ->

Genstande i trapperummet
770 – 772
770. Gruppe af karruselbilleder fra Christian 5.s tid. Det første billede viser kongen selv på en mørkegrå stejlende hest mærket C5. Karruselridning erstattede ridderturneringerne fra Middelalderen og gik ud på, at de deltagende ryttere skulle ramme forskellige mål med deres våben fra hesteryg.
771. En række rytterbilleder af ryttere fra den højere rideskole, 1691-93. Bag hestene ses de kongelige danske slotte. Det første billede viser Christian 5. på en brun hest og med hævet pisk foran København.
772. En række blomstermalerier på pergament, udført i slutningen af det 17. århundrede af Maria Sibylla Merian, den tysk-fødte naturalistiske billedkunstner, kendt for sine naturtro tegninger af flora og fauna. Blomstermalerierne stammer sandsynligvis fra Merians første bog om haveblomster.