Stue

Rum 7A: Trappetårnet

I 1633 opførtes et nyt trappetårn midt på Rosenborgs østside. Anledningen var den udvalgte prins Christians forestående bryllup, hvor man gerne skulle have en passende adgang til de officielle gemakker på 1. og 2. etage. I første omgang indbyggede man dog kun en vindeltrappe mellem 1. og 2. etage; man fik adgang til 1. etage via en ydre dobbelttrappe.

Trappetårnets stueetage blev i stedet brugt som sølvkammer, hvortil der var adgang fra Stengangen. Vindeltrappen blev imidlertid forlænget i 1758, så den nu strakte sig ned til stueetagen. Ved samme lejlighed blev den ydre trappe revet ned.

I Trappetårnet mellem 1. og 2. etage hænger en række rytterbilleder fra 1691-1693; bag hestene kan man se de kongelige danske slotte. Her hænger desuden nogle af Maria Sibylla Merians blomstermalerier. Trappetårnets nederste del rummer fortrinsvis portrætter fra Christian 5.s tid.

Rum 8 ->

Genstande i trapperummet
770 – 772
770. Karruselbilleder fra Christian 5.s tid. Det første viser kongen selv.
771. En række rytterbilleder af den højere rideskole, 1691-93. Bag hestene ses de kongelige danske slotte. Det første viser Christian 5. foran København.
772. En række blomstermalerier på pergament, udført i slutningen af 17. årh. af Maria Sibylla Merian.