Stue

Rum 7A: Opgangen til trappetårnet

Opgangen til trappetårnet. I 1633 opførtes et nyt trappetårn midt på Rosenborgs østside. Anledningen var den udvalgte prins Christians forestående bryllup, hvor man gerne skulle have en passende adgang til officielle gemakker på 1. og 2. etage. I første omgang indbyggede man dog kun en vindeltrappe mellem 1. og 2. etage; man fik adgang til 1. etage via en ydre dobbelttrappe.

Trappetårnets stueetage blev istedet brugt som sølvkammer, hvortil der var adgang fra Stengangen (rum nr. 7). Vindeltrappen blev imidlertid forlænget i 1758, så den nu strakte sig ned til stueetagen. Ved samme lejlighed blev den ydre trappe revet ned.

I Trappetårnet mellem 1. og 2. etage hænger en række rytterbilleder fra 1691-1693; bag hestene kan man se de kongelige danske slotte. Her hænger desuden nogle af Maria Sibylla Merians blomstermalerier. Trappetårnets nederste del rummer fortrinsvis portrætter fra Christian 5.s tid.

Næste rum ->

Genstande i dette rum
752 – 759
752. Christian 5. i samtale med sin halvbroder Ulrik Frederik Gyldenløve og med greve Anthon af Aldenburg (1633-80). Grisaille, af Anton Steenwinkel?
753. Skibsanker af jern, som skal have reddet Christian 5.s liv under en storm i Østersøen, med en afskrift af Thomas Kingos takkevers (se nr. 629).
754. Christian 5.s salving 1671. Maleri af Michael van Haven?
755. Peder Schumacher, greve af Griffenfeld (1635-99), storkansler. Malet på træ af Abraham Wuchters.
756. Christian 5. med regalierne; malet af Abr. Wuchters o. 1670.
757. Christian 5., malet af Abraham Wuchters o. 1670.
758. København set fra nordvest. Vandfarvetegning fra slutningen af 17. årh.; signeret: Wilckenn Riboldt.
759. Christian 5. med sine sønner Frederik, Christian og Carl. Udført efter Jacob d’Agars billede i konseilsalen på Frederiksborg Slot.
760 – 769
760. Greve Anton Günther af Oldenburg. Broderi.
761. Christian 5., som barn. Malet på træ af W. Heimbach.
762. Ung kavaler, udklædt i hyrdedragt, situationsbillede fra en af hoffets balletter? Ukendt kunstner, o. 1650.
763. Præsten i Jork i Stift Bremen; angives malet af Frederik 3., da han var fyrst-ærkebiskop i Bremen og Verden.
764. To tegninger fra midten af 18. årh. af de henholdsvis 1639 og 1734 fundne guldhorn.
768. Portræt af Christian 5., signeret: F. Douwen 1696.