1. sal

Rum 15: Christian 7.s sal

Dette rum blev, sammen med Frederik 5.s kabinet og Frederik 6.s stue i årene 1782-1784, indrettet til Det Kongelige Møntkabinet. Indretningen skete på baggrund af Johannes Wiedewelts tegninger, og bl.a. paneler og portaler blev opsat ved denne lejlighed.

Rummet danner derfor tidsmæssigt en naturlig ramme om samlingerne fra Christian 7.s tid, dvs. den sidste del af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. Pga. af kongens sindsygdom blev styret ført af andre, fra 1784 af kronprins Frederik (6.), som derfor også spiller en fremtrædende rolle i forhold til de udstillede genstande i rummet.

Stilmæssigt er genstandene især præget af nyklassicismen i slutningen af 1700-tallet, både i franskpræget Louis Seize-stil, præget af lige linjer og geometriske former, og i engelsk nyklassicistisk udformning.

Rum 16 ->

Genstande i dette rum
1500 – 1509
1501. Frederik 6., iført den nye engelske barnedragt. Pastel, udført af dronning Caroline Mathildes fortrolige H.P. Sturz 1771.
1502. Prinsesse Louise Augusta, som barn, pastel af H.P. Sturz 1771.
1503. Møntskab af palisander og nøddetræ, med indlægning af perlemor og farvet ben, og med dronning Juliane Maries navn i bronze.
På skabet en lågpokal af sølv med indsatte mønter og med patriotiske indskrifter om det dansk-norske indfald i Sverige 1788.
1504. En af to vasekandelabre leveret 1790 til Christiansborg Slot, efter branden 1794 anbragt på de to gueridoner, anskaffet 1794-95 til Christian 7.s palæ på Amalienborg. Kandelabrene og gueridonerne leveret af C.J. Lillie.
1505. Christian 7. Oval, malet af Jens Juel.
1506. Frederik 6., som prins. Oval, malet af Jens Juel.
1507. Caroline Mathilde. Oval, efter Jens Juel. 1771.
1508. Forgyldt armstol med oval ryg. Udført o. 1780. Tegnet af arkitekten G.E. Rosenberg.
1509. Kronprins Frederik, tre år gammel. Voksbuste af J.E. Bauert 1771.
1510 – 1519
1510. Kronprinsens legekammerat Carl. Voksbuste af J.E. Bauert.
1511. Christian 7. i salvingsdragt. Hel figur, malet af Jens Juel 1789.
1512. Frederik 6. Oval, malet af Jens Juel o. 1784.
1513. Caroline Mathilde, ovalt brystbillede, malet af Peder Als o. 1767.
1514. Prinsesse Louise Augusta, Frederik 6.s søster, hertuginde af Augustenborg. Oval, malet af Jens Juel o. 1785.
1515. Forgyldt armstol med skjoldformet ryg. Købt 1790 til kronprinsens (Frederik 6.s) sovegemak på Christiansborg Slot. Leveret af C.J. Lillie.
1516. Prinsesse Marie Louise (1792-93), malet af Jens Juel.
1517. Sekretær af mahogni med intarsia, Danmark o. 1800. Stammer fra Frederiksberg Slot, muligvis fra nyindretningen til Frederik 6. efter brylluppet 1790.
1518. Ovalt mahognibord med sølvplade; pladen udført af hofguldsmed Nicolai Jensen Lyderwahl 1796.
På bordet et frokoststel, udført på Den kgl. Porcelainsfabrik, til arveprinsesse Sophie Frederikkes fødselsdag 24. august 1783.
1519. Frederik 6., som prins, i admiralsuniform. Oval, kopi, formentlig malet af Hans Hansen efter Jens Juel.
1520 – 1527
1520. Dronning Marie Sophie Frederikke, med Christian 7.s orden, malet af Jens Juel.
1521. Dronning Caroline Mathilde, malet af Jens Juel efter hendes død.
1522. Toiletmøbel af mahogni, indlagt med blomster og figurer i farvet træ, og forsynet med mekaniske indretninger. Signeret: Forfærdiget Aaret 1793 og repareret 1816. Snedkermester I. Pengel (København). – Pladens indlægning udført af David Roentgen.
1523. Frederik 6. som kronprins og Marie Sophie Frederikke, silhouetter, malet af Rothermundt.
1525. Den græske Frelserens Ordens Storkors, tildelt Christian 8. af kong Otto af Grækenland.
1527. Den spanske Marie Louise Ordens Storkors. Båret af dronning Caroline Amalie.
1528 – 1532
Frederik 6.s udenlandske ordensdekorationer:
1528. Stjernen og halskæden til den franske Helligånds Orden.
1529. Den westfalske Krone-Ordens klenodie og stjerne.
1530. Stjerne og klenodie til den hollandske Unions-Orden.
1531. Stjerne og klenodie til den franske Æreslegion (i Napoleons tid).
1532. Stjerne og klenodie til den franske Æreslegion (efter Napoleons fald).
1533 – 1539
1533. Christian 8.s Storkors af Æreslegionen, klenodie og bryststjerne, fra Louis Philippes tid.
1534. Arveprins Frederik. Ovalt brystbillede af ukendt kunstner.
1535. Automat-ur med klokkespil og orgel, teater og vandfald. På fodstykket Christian 7.s våben og valgsprog. Tilskrevet James Cox, London, o. 1780.
1537. To lågvaser med Frederik 6. og dronning Marie efter F.C. Grøgers portrætter 1809. Den kgl. Porcelainsfabrik.
1538. Frederik 6.s rejseur, i sølvkapsel, signeret: J.H. Müller, Schleswig.
1539. Arbejdstaske (strikkepung). I låsen indfattet guldmedalje af Frederik 7. som prins og prinsesse Vilhelmine (bryllupsmedalje 1828). Signeret: C. Jørgensen.
1540 – 1549
1540. Miniature-udgave af Indfødsretten, i sølvbind med et kronet F. 1776.
1542. Guldkapsel med nogle dråber af salvingsolien. 31. juli 1815.
1543. Signetring af guld, med portræt af Frederik 6.
1546. Ringe af landgreve Carl af Hessens metal, som skulle overflødiggøre guld og sølv.
1547. Kalktrug og murske, af sølv, brugt af Frederik 6. ved nedlæggelsen af grundstenen til Vonsild kirke i Sønderjylland 1824.
1548. Brevpresser, beklædt med fløjl og med indsat portræt af Frederik 6. som gammel.
1549. Medalje, med Frederik 6.s portræt, af C. Christensen, præget af staden København i anledning af kongens helbredelse 1833.
1550 – 1559
1550. To dåser af landgreve Carls metal (nr. 1546) med Frederik 6.s og dronning Maries monogram.
1551. Dronning Marie Sophie Frederikkes portræt skåret i calcedon, af Alb. Jacobson, og et aftryk af stenen.
1552. Gipsaftryk af medalje med Frederik 6.s portræt, udført af F. Krohn til 50-års regeringsjubilæet 1834.
1553. Frederik 6., relief i forgyldt bronze, udført af Leopold Heuberger under Wienerkongressen 1814.
1554. Halvrundt toiletmøbel af lys mahogni med intarsia, på pladen det danske våben. Mesterstykke af Jens Brøtterup 1784.
1555. Dronning Caroline Mathilde; pastel af Jens Juel.
1556. Christian 7.; pastel, ukendt kunstner.
1557. Arveprins Frederik, Christian 7.s bror, Christian 8.s far, kopi efter Jens Juel.
1558. Dronning Caroline Mathilde med prins Frederik (6.) på skødet. Gouache, malet 1771 af Andreas Thornborg og indsendt til hoffet med bønskrift om understøttelse.
1559. Christian 7. Knæstykke, malet af Jens Juel.
1560 – 1569
1560. Frederik 6.s statsrådsbord, med grønt klædebetræk, fra Amalienborg. Udført 1803 af snedkermester Hans Babe.
1561. Rytterstatuette af elfenben, forestillende kejser Paul af Rusland (1754-1801) som storfyrste. Udført af C.A. von Lücke.

Relationer