Rosenborg Slot
Øster Voldgade 4A
1350 København K
Tlf: +45 3315 3286
museum@dkks.dk

Medarbejdere ved Kongernes Samling

Rosenborg
Museumsdirektør
Jørgen Selmer
33186040
Samlingschef
Andreas Grinde
30306119
Formidlingschef
Axel Harms
33186048
Museumstekniker
Erik Larsen
21832295
Regnskabsmedarbejder
Fraya Isabella Falsing
33186049
Regnskabschef
Gitte Bruun Lassen
33186042
Konservator
Gunhild Hvass
33186051
Kommunikations-medarbejder
Jeanne Sølbeck
33186047
Projektmedarbejder
Jens Busck
33186058
Museumsinspektør
Jørgen Hein
33186041
Vagtstueleder
Kasper Greve
33186050
Udviklings- og undervisningsmedarbejder
Marie Nørreby Henriksen
33186062
Løn- og personalemedarbejder
Mathilde Hansen
33186044
Sikringschef
Mette Lohse
33186046
Studentermedarbejder
Nanna Claudius Bergø
Museumsinspektør
Peter Kristiansen
33186043
Leder af Læringsenheden
Sissel Dreiøe Langkilde
33186045
Museumsassistent
Thomas Christensen
Systemadministrator
Tore Dalsgaard
33186054
Amalienborg
Museumsinspektør
Birgit Jenvold
33186065
Konservator
Berit Møller
33186069 / 31605706
Studentermedarbejder
Christopher Sand-Iversen
33186064
Vagtmester/Butikschef
Esther Madsen
33186063 / 22356654
Administrativ medarbejder
Jacob Madsen
33122186
Arkivar
Julie Mørk-Hansen
33122186
H.M. Dronningens Håndbibliotek
Dronningens Håndbibliotekar
Mikael Bøgh Rasmussen
33186067
Konserveringsenheden Brede Værk
Konservator
Bodil Stauning
33186061
Konservator
Merethe Kjeldgaard
33186059
Konservator
Tom Feilberg
33186060