Familier og børn

Besøg Rosenborg Slot med din familie og giv børnene en helt særlig oplevelse, når I går i fodsporet på de gamle danske konger og dronninger siden 1606.

 

AKTUELLE OMVISNINGER PÅ ROSENBORG

Glæd jer til Rosenborgs familieaktiviteter i sommerferien, hvor  i kan blive klogere på Christian 4. og Rosenborg. Læs mere om aktiviteterne og book en plads her

 

 

I RØG OG DAMP – I FODSPORET PÅ KONG CHRISTIAN 4.
Familieomvisning med fokus på de gode fortællinger om den berømte Christian 4. og hans elskede slot, Rosenborg. Oplev kongens krone på tæt hold, se hans blodplettede krigstøj og hvor, han gik på toilettet.

Gennem mundtlig historiefortælling opleves Rosenborg gennem fortællerens øje. Historierne fortælles i børnehøjde, så alle får en sjov og spændende oplevelse!

Pris: 500 (mandag-fredag) / 600 kr. (lørdag-søndag)
Varighed: 1 time
Deltagerantal: max. 25 personer. Anbefales til børn fra 5 år.

Bestil via booking@kosa.dk eller book med det samme her

 

Relationer

Undervisning

På museerne på Rosenborg og Amalienborg kan elever og lærere udforske danmarkshistorien fra første parket, når de går i fodsporene på den danske kongefamilie gennem 400 år. Et besøg i kongernes samling giver mulighed for at opleve de tankevækkende og overraskende fortællinger, som træder frem fra hvert rum, som kongerne og dronningerne har levet i. Om læringsenheden Vi betragter læring for alle aldre som en vigtig del af ethvert besøg på Rosenborg og Amalienborg, og derfor er læringsenheden centralt placeret i formidlingen af Kongernes Samling. Læringsenheden tilbyder bl.a. undervisningsforløb til grundskoler, ungdomsuddannelser og daginstitutioner. Vores aldersdifferentierede undervisningsforløb er altid dialogbaserede og afstemt i forhold til Fælles Mål, lære- og læseplaner for ungdomsuddannelserne samt de pædagogiske læreplaner for daginstitutionerne. Booking af undervisningsforløb Undervisningsforløbene kan bookes og betales med det samme via webshoppen. Vælg i ro og mag det forløb, I ønsker at deltage i her: Book forløb. For yderligere oplysninger kontakt venligst bookingen via booking@kosa.dk eller på tlf.nr. 3318 6055. Telefonen er åben tirsdag-fredag kl. 10.00-12.00. AKTUELLE UNDERVISNINGSFORLØB PÅ  ROSENBORG: JAGTEN PÅ  CHRISTIAN 4. “Jagten på Christian 4.″ tager udgangspunkt i den berømte danske konge og grundlægger af Rosenborg Slot, Christian 4. Forløbets struktur og metoder, skal synliggøre det overordnede mål med forløbet: at eleverne skal få en fornemmelse af, at historikerens arbejde kan sammenlignes med at lægge et puslespil, hvor hvert spor svarer til en brik i puslespillet. Gennem oplevelse af historiefortælling og indsamling af spor efter kongen gruppevis i en slags skattejagt på Rosenborg, sammenstykker eleverne oplysninger om kongen. Forløbet ender ud at eleverne i fællesskab laver en karakteristik af Christian 4 ud fra det indsamlede materiale. Forløbet indeholder emnerne: Kongen og kronen om kongens rolle i samfundet, Kongen og kristendommen, Kongen og kunsten, Kongen i krig samt kongen og kærligheden. Målgruppe: 4.-6. klasse Varighed og pris: 90 min. / 475 kr. “Jagten på Christian 4.” understøtter følgende kompetencemål i historie og dansk efter 6. klasse: Forenklede Fælles Mål, historie: “Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden” samt “Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum”. Forenklede Fælles Mål, dansk: “Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer”, “Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge” samt “Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster”. Book og betal forløbet med det samme her Du kan også skrive en mail til booking@kosa.dk og bestille forløbet. Særligt for København Kommunes folkeskoler Læringsenheden tilbyder forløbet “Jagten på Christian 4.” gratis for København Kommunes folkeskoler og dagtilbud i forbindelse med Åben Skole i skoleåret 2016-2017. Kontakt bookingen for at bestille et gratis forløb. ENEVÆLDENS ISCENESÆTTELSE Undervisningsforløbet ”Enevældens iscenesættelse” sætter fokus på fem af Danmarks konger, der har haft betydning for Danmarks udvikling fra valgkongedømme til enevælde og frem til grundlovens indførelse. Ved at tage udgangspunkt i elevernes egne muligheder for at iscenesætte sig selv perspektiveres der til fem specifikke danske kongers valg af iscenesættelse af dem selv igennem flere hundrede år. En iscenesættelse, der skulle vise, hvor mægtige og enestående kongerne var. Undervisningen er baseret på en differentieret tilgang, og eleverne bliver gennem forløbet inddraget som en aktiv del af undervisningen, hvor de i samspil med læringspiloten blandt andet kommer til at undersøge og diskutere kongernes valg af iscenesættelse. Omdrejningspunkterne spænder lige fra Christian IV’s blodige tøj fra søslaget på Kolberger Heide, Frederik III’s voksbyste og marmorgemak, Rosenborgs imponerende riddersal med gobeliner af Christian V’s sejre i Skånske Krig, portræt af den unge Christian VII med rigsregalierne, den folkekære Frederik VII og hans underskrivelse af grundloven i 1849, med mere. Undervisningen afsluttes med perspektivering i skatkammeret, hvor de enevældige kongers kronjuveler og rigsregalier opbevares. Målet med undervisningsforløbet er, at eleverne stiller sig kritisk overfor, hvordan og hvorfor kongerne valgte at fremstille sig selv samt opnår en sammenhængsforståelse og får et kronologisk overblik over de samfundsændringer, der ligger til grund for det danske samfunds udvikling frem til i dag. Derudover understøtter undervisningen folkeskolens fagformål for historie, dansk og samfundsfag om at: – Eleverne skal opnå viden om, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte. – Eleverne skal opnå viden om de forudsætninger, der ligger til grund for at leve i et demokratisk samfund. – Eleverne skal udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. – Eleverne skal forholde sig til demokratiske grundværdier og spilleregler med henblik på deres egen deltagelse i samfundet. Fag: Historie, dansk og samfundsfag. Målgruppe:  6. – 10. klassetrin – max 28 elever. Varighed/pris:  60 minutter / 475,- Du kan bestille forløbet her I RØG OG DAMP – I FODSPORET PÅ  KONG CHRISTIAN 4. Forløbet har fokus på de dramatiske fortællinger om kongen Christian 4. og hans elskede slot, Rosenborg. Børnene går i fodsporet på kongen og får en fornemmelse af hans stormfulde liv fra helt ung prins til hans sidste dage på Rosenborg. Børnene oplever bl.a. kongens krone på tæt hold, ser hans blodplettede krigstøj og hvor, han gik på toilettet. I forløbet indgår kropslige øvelser, dialog samt en værkstedsdel, hvor børnene kan designe deres egen personlige krone – ligesom Christian 4. gjorde det. Gennem mundtlig historiefortælling og hands-on elementer opleves Rosenborg gennem fortællerens øje. Undervisningsforløbet kan bestilles med eller uden kroneværksted. Målgruppe: Børnehavebørn (4-6 år) samt 0.-3. klasse Varighed og pris uden værksted: 60 min./ 475 kr. Varighed og pris med værksted: 90 min. / 575 kr. “I røg og damp – i fodsporet på kong Christian 4.” tilpasses målgruppen og tager højde for hhv. daginstitutionernes pædagogiske læreplaner samt folkeskolens forenklede fælles mål. For børnehaver Forløbet forholder sig til følgende emner inden for de pædagogiske læreplaner: Sprog, Krop og bevægelse samt Kulturelle udtryksformer og værdier. For skoler Forløbet understøtter følgende kompetencemål i dansk og historie: Forenklede Fælles Mål, dansk efter 2. klasse: ”Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale” samt ”Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer” Forenklede Fælles Mål, dansk efter 4. klasse: ”Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.” samt ” Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale relationer.” Forenklede Fælles Mål, historie efter 4. klasse: ”Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.” samt ”Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie.” Du kan booke og betale for det ønskede forløb her Du kan også sende en mail til booking@kosa.dk og bestille forløbet. Særligt for København Kommunes folkeskoler og dagtilbud Læringsenheden tilbyder forløbet “I røg og damp – i fodsporet på kong Christian 4.” gratis for København Kommunes folkeskoler og daginstitutioner i forbindelse med Åben Skole og Åben Dagtilbud i skoleåret 2016-2017. Tilbuddet er inklusiv kroneværksted og har en varighed på 90 min. Kontakt bookingen for at bestille et gratis forløb. HISTORIER PÅ  RYGGEN. FREDERIK 4.S HOF Frederik 4. mangler et hof til sit sommerhus, Rosenborg Slot. Han er derfor på udkig efter nogle friske piger og drenge, som han kan oplære til at blive sit nye hof. Gennem forskellige øvelser finder Frederik 4.s betroede assistent ud af, om børnene lever op til det, der kræves af et godt hof. Måske er de så dygtige, at de får lov til at gå ned i Frederiks våbenskjoldsværksted for at lave deres helt eget våbenskjold – først da kan de kalde sig adelige. Forløbet forholder sig til følgende emner inden for de pædagogiske læreplaner: Sprog, Krop og bevægelse samt Kulturelle udtryksformer og værdier. Målgruppe: Børnehavebørn (4-6 år) Varighed: 90 min. inkl. værksted Pris pr. forløb: 575,- Max. gruppe størrelse: 15 børn Du kan booke forløbet ved at sende en mail til booking@kosa.dk eller ringe til 3318 6055 tirsdag-fredag kl. 10.00-12.00. Særligt for København Kommunes dagtilbud. Læringsenheden tilbyder forløbet “Historier på ryggen. Frederik 4.s hof” gratis for København Kommunes daginstitutioner i perioden 15. august 2016 til 14. august 2017, så længe lager haves. PRAKTISK INFORMATION Bestil et undervisningsforløb Du kan booke et undervisningsforløb eller bestille plads til et besøg med din klasse på egen hånd via mail booking@kosa.dk. Alle klasser skal bestille plads forud for besøget. Hvis du vil bestille og betale for et undervisningsforløb med det samme, kan du med fordel benytte Kongernes Samlings webshop. Se webshoppen Ønsker du at kontakte læringsenheden for yderligere information og vejledning skriv til booking@kosa.dk eller ring på telefonnr. 3318 6055. Telefonen er åben tirsdag til fredag kl. 10.00-12.00. Afbestillingsbetingelser I tilfælde af afbestilling vil der være et afbestillingsgebyr på 150 kr., hvis turen afbestilles mere end 14 dage før. Hvis afbestillingen finder sted senere end 14 dage før tidspunktet for turen, vil turens fulde pris blive opkrævet. Billetter og bagage I skal altid have billetter, når I besøger slottet (også selvom I ikke skal betale for entré). Billetterne bliver udleveret i billetsalget, som findes i portbygningen. Al bagage skal opbevares i et bagagerum, inden I går ind på slottet. Billetsalget udleverer nøgler til bagagerummet. Madpakker Der er mulighed for at indtage medbragt mad på spisepladsen ved caféen. Pladsen er delvist overdækket. Vil I være testklasse? Skriv til daglig leder af læringsenheden, Sissel Dreiøe Langkilde via sl@kosa.dk, hvis du er interesseret i at deltage med en klasse. Klassen vil være med til at udvikle de kommende undervisningsforløb og kommer bl.a. til at afprøve vores nye undervisningsforløb før de bliver tilbudt officielt. Det er helt gratis at deltage.

Undervisning

På museerne på Amalienborg og Rosenborg kan elever og lærere udforske danmarkshistorien fra første parket, når de går i fodsporene på den danske kongefamilie gennem 400 år. Et besøg i kongernes samling giver mulighed for at opleve de tankevækkende og overraskende fortællinger, som træder frem fra hvert rum, som kongerne og dronningerne har levet i. Book et undervisningsforløb på Amalienborg på tlf. 3318 6055 eller skriv til booking@kosa.dk. Du kan også booke et forløb med det samme via webshoppen: book her. Bookingtelefonen er åben tirsdag til fredag kl. 10.00-12.00. Om læringsenheden Vi betragter læring for alle aldre som en vigtig del af ethvert besøg på Amalienborg og Rosenborg, og derfor er læringsenheden centralt placeret i formidlingen af Kongernes Samling. Læringsenheden tilbyder bl.a. undervisningsforløb til grundskoler, ungdomsuddannelser og daginstitutioner. Vores aldersdifferentierede undervisningsforløb er altid dialogbaserede og afstemt i forhold til Fælles Mål, lære- og læseplaner for ungdomsuddannelserne samt de pædagogiske læreplaner for daginstitutionerne. Se Kongernes Samlings øvrige undervisningsforløb her AKTUELLE UNDERVISNINGSFORLØB PÅ  AMALIENBORG: DET NYE DEMOKRATI – DA KVINDERNE FIK STEMMERET Undervisningsforløbet ”Det nye demokrati – da kvinderne fik stemmeret” belyser en af de store ændringer i det danske samfund siden grundlovens indførelse i 1849. Den 5. juni 1915 underskriver Christian X. modvilligt grundlovsændringen, som blandt andet giver kvinderne stemmeret. “På ét sted kan kvinderne ikke undværes, og det er i hjemmene. Her kan kvindens indflydelse ikke erstattes; thi gennem barnets kærlighed til hjemmet vækkes kærligheden til vort fælles hjem, Danmark”. Kong Christian X. 5. juni 1915, Kvindernes Valgretstog. Danmark var det fjerde land i verden, hvor kvinderne fik stemmeret. Men hvordan gik det til, og hvad gik forud for, at kvinderne ikke længere blot ville passe hjem og børn? Sammen med læringspiloten undersøger eleverne, hvilke kønsroller kongen og dronningen repræsenterede i tiden 1860 og frem til 1915. Med fokus på baggrunden for ændringen af grundloven klædes eleverne på, så de selv kan reflektere over og argumentere for synspunkter for og imod indførelse af stemmeret til kvinder.  I grupper arbejder eleverne med datidens kilder, så de selv kan formulere en tale for og imod stemmeret. En tale, som eleverne afslutningsvis holder på talerstolen i gallasalen – dér, hvor Christian X. for 100 år siden holdt sin berømte tale ved kvindernes Valgretstog og den store forsamling af kvindeforkæmpere. Undervisningen understøtter folkeskolens fagmål for fagene historie, dansk og samfundsfag: • Eleverne skal opnå viden om, at de er historieskabte og historieskabende. • Eleverne skal udvikle personlig og kulturel identitet. • Eleverne skal vide, at de er aktive deltagere i et demokratisk samfund. Fag:   Historie, dansk, samfundsfag. Målgruppe: 7. – 10. Klassetrin – max. 28 elever. Varighed:   90 min. Pris:   575 kr. Undervisningsforløbet kan bookes med det samme her Det nye demokrati – da kvinderne fik stemmeret for ungdomsuddannelser Forløbet henvender sig også til ungdomsuddannelserne. Her sættes fokus på kvindebevægelserne, og der stilles skarpt på argumenter for og imod kvinders stemmeret. Gennem dialogbaserede øvelser diskuteres de samfundsforhold og ændringer, som gik forud for det demokrati og samfund, som vi kender i dag. Med udgangspunkt i nutidige avisartikler perspektiveres der frem til i dag, hvor spørgsmålet om medborgerskab og ligestilling diskuteres. Undervisningen understøtter de faglige mål og indhold i fagene historie, dansk og samfundsfag: • Indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden. • Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed. • Sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre. • På et fagligt grundlag kunne argumentere for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling. Fag:    Historie, dansk, samfundsfag. Målgruppe: Ungdomsuddannelserne – max 28 elever. Varighed:    90 min. Pris:    575 kr. Undervisningsforløbet kan bookes med det samme her PIST VÆK! JULEJAGT MED ELEFANTEN HANNIBAL Julen på Amalienborg er i fare! Museet er blevet pyntet fint op til jul, men alle de kongelige juletraditioner er blevet pist væk! Derfor går elefanten Hannibal på julejagt i museet i weekenderne op til jul – og han har hårdt brug for børnenes hjælp! Julestads og historier er spredt i de fine værelser på Amalienborg, men Hannibal har brug for hjælp til at samle julerierne og sætte dem sammen på den rigtige måde. Ellers bliver det ikke rigtig jul på Amalienborg! I får hjælp af en af museets læringspiloter, og hver uge er der en ny tradition, som skal findes med tilhørende aktivitet: Uge 1: Julemærker og julekort Uge 2: Luciaoptoget Uge 3: Juletræet med al sin pynt Når traditionen er reddet, bliver børnene kåret til riddere af Hannibal-ordenen og besøget sluttes af med at danse om juletræet. Vi håber, I vil være med til at lede! PRAKTISK INFO Målgruppe: Børnehavebørn 4-6 år (max. 14 børn) samt 0.-1. klasse Varighed: Aktiviteten varer ca. 1 time. Pris pr. forløb: 250 kr. for en børnehavegruppe. 475 kr. for en skoleklasse Juleforløbet foregår tirsdag til fredag mellem kl. 10 og 12.30 i julemåneden 2018. Tilmeld din børnehave eller klasse den dag og tradition, der passer jer forud for besøget. Kontakt os via booking@kosa.dk eller telefonnr. 3318 6055. Telefonen er åben tirsdag-fredag kl. 10.00-12.00.   Aktuelt for børn på Amalienborg Familieaktivitet i Påsken, se her Glæd jer til at møde Amalienborgs museumsmaskot, elefanten Hannibal. Han har sit helt eget spor i museet, som børn og voksne følger, mens I bliver klogere sammen. Hannibal har også et hæfte, der udfolder museets kongelige Danmarkshistorie i børnehøjde og opfordrer til samspil mellem de små og deres medbragte voksne både på museet, og når I er kommet hjem. Børnesporet og hæftet er begge på dansk og engelsk og kan opleves hele året. Vil I være testklasse? Skriv til leder af læringsenheden, Sissel Dreiøe Langkilde via sl@kosa.dk, hvis du er interesseret i at deltage med en klasse. Klassen vil være med til at udvikle de kommende undervisningsforløb og kommer bl.a. til at afprøve vores nye undervisningsforløb før de bliver tilbudt officielt. Det er helt gratis at deltage.