Familier og børn

KONGERUNDEN FOR BØRN: HJÆLP KONG CHRISTIAN MED AT GENFINDE SIN HUKOMMELSE

Kongerunden er et gratis aktivitetsark til børnefamiliers besøg på Rosenborg. Det er målrettet børn i alderen 6-12 år og gør besøget på slottet ekstra sjovt. Samtidig giver det børnene en del viden om livet som kongelig.

På Kongerunden skal børnene hjælpe kong Christian. Han har nemlig fået hukommelsestab og håber derfor, at en tur gennem Rosenborg kan få ham til at huske på sin tid som konge. For hvilken konge er Christian?

Hvis børnene kan hjælpe Christian og finde frem til det rigtige kodeord, venter der en kongelig belønning i museumsbutikken.

Kongerunden kan opleves hele året rundt og husk, det er gratis for børn at besøge Rosenborg.

Rigtig god fornøjelse!

Relationer

Undervisning

På museerne på Rosenborg og Amalienborg kan elever og lærere udforske danmarkshistorien fra første parket, når de går i fodsporene på den danske kongefamilie gennem 400 år. Et besøg i kongernes samling giver mulighed for at opleve de tankevækkende og overraskende fortællinger, som træder frem fra hvert rum, som kongerne og dronningerne har levet i. Om læringsenheden Vi betragter læring for alle aldre som en vigtig del af ethvert besøg på Rosenborg og Amalienborg, og derfor er læringsenheden centralt placeret i formidlingen af Kongernes Samling. Læringsenheden tilbyder bl.a. undervisningsforløb til grundskoler, ungdomsuddannelser og daginstitutioner. Vores aldersdifferentierede undervisningsforløb er altid dialogbaserede og afstemt i forhold til Fælles Mål, lære- og læseplaner for ungdomsuddannelserne samt de pædagogiske læreplaner for daginstitutionerne. Booking af undervisningsforløb Undervisningsforløbene kan bookes og betales med det samme via webshoppen. Vælg i ro og mag det forløb, I ønsker at deltage i her: Book forløb. For yderligere oplysninger kontakt venligst bookingen via booking@kosa.dk eller på tlf.nr. 3318 6055. Telefonen er åben tirsdag-fredag kl. 10.00-12.00. Få viden om nye undervisningstilbud Skriv en mail til læringsenheden på sl@kosa.dk, hvis du ønsker at blive informeret om nye undervisningstilbud på Rosenborg og Amalienborg. Vi kontakter dig, når der er nyt at opleve i Kongernes Samling for henholdsvis daginstitutioner, grundskolen og ungdomsuddannelserne. Mailen må gerne indeholde navn, skole, postnummer og mailadresse. AKTUELLE UNDERVISNINGSFORLØB PÅ  ROSENBORG: FREDERIK 4.S HOFSKOLE – FOR BEGYNDERE Hoffet på Frederik 4.s tid var stort og skulle varte både kongen, hans familie og gæster op. I undervisningsforløbet ”Frederik 4.s hofskole – for begyndere” er opgaven for eleverne sammen med læringspiloten at finde et nyt hof til kong Frederik 4. og Rosenborg Slot. Forløbet er en introduktion til historien for indskolingen. Forløbets overordnede mål er at lære eleverne at tage på tur og gå på museum. Eleverne får yderligere et indblik i den historie, der har været med til at skabe det liv og samfund, som vi lever i, i dag. Herigennem kan eleverne på sigt opnå en forståelse af, at de selv er historieskabte og historieskabende. Gennem fortællinger og aktiviteter afprøver eleverne, om de har det, der skal til for at blive en del af Frederik 4.s kongelige hof. De hører om Frederiks 4.s oldefar, Christian 4., der byggede slottet som sommerhus og gik i blodig krig mod svenskerne, hvor han mistede sit ene øje. Skjulte monogrammer og historier i lofterne skal desuden findes, og musik høres liggende på slottets fine gulve. I riddersalen prøver eleverne at gå, bukke og neje korrekt og ikke mindst, så øver de sig på at blive en rigtig adelig. Vi oplever de dyrebare kongekroner, der bevogtes i skatkælderen dybt under Rosenborg Slot. Måske er eleverne også så heldige, at de ligesom Frederik 4. får lov at skabe deres helt eget våbenskjold og dermed kan kalde sig adelige i Frederik 4.s hof. For børnehaver: Forløbet forholder sig til følgende emner inden for de pædagogiske læreplaner: Sprog, Krop og bevægelse samt Kulturelle udtryksformer og værdier. Målgruppe: Børnehavebørn (4-6 år). Max 15 børn. Varighed og pris uden værksted: 60 min./ 475,- kr. Varighed og pris med værksted: 90 min. / 575,- kr. For skoler: Undervisningen er dialogbaseret og differentieret og inddrager eleverne som aktive deltagere. Forløbet understøtter folkeskolens fagformål for dansk, billedkunst og historie: Dansk: Forløbet sigter mod at fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. Derudover understøttes elevernes udvikling til en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders kulturers udtryksformer. Billedkunst: Forløbet understøtter elevernes udvikling af kompetencer til at opleve, producere og analysere billeder og derudover at blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog i kommunikative processer. Historie: Forløbet sigter mod at fremme elevernes fortrolighed med dansk kultur og historie. Fag: Dansk, billedkunst og historie. Målgruppe:  0.–2. klassetrin. Max 28 elever. Varighed:  90 min. (inkl. våbenskjoldsværksted). Pris:  575,- kr. Book og betal forløbet med det samme her Du kan skrive en mail til booking@kosa.dk og bestille forløbet. Særligt for København Kommunes dagtilbud: Forløbet er muligt at booke igennem Åben Skole tilbud for Københavnske daginstitutioner. Kontakt venligst bookingafdelingen på: Tlf.nr.: 3318 6055. E-mail: booking@kosa.dk JAGTEN PÅ  CHRISTIAN 4. “Jagten på Christian 4.″ tager udgangspunkt i den berømte danske konge og grundlægger af Rosenborg Slot, Christian 4. Forløbets struktur og metoder, skal synliggøre det overordnede mål med forløbet: at eleverne skal få en fornemmelse af, at historikerens arbejde kan sammenlignes med at lægge et puslespil, hvor hvert spor svarer til en brik i puslespillet. Gennem oplevelse af historiefortælling og indsamling af spor efter kongen gruppevis i en slags skattejagt på Rosenborg, sammenstykker eleverne oplysninger om kongen. Forløbet ender ud at eleverne i fællesskab laver en karakteristik af Christian 4 ud fra det indsamlede materiale. Forløbet indeholder emnerne: Kongen og kronen om kongens rolle i samfundet, Kongen og kristendommen, Kongen og kunsten, Kongen i krig samt kongen og kærligheden. Forløbet understøtter folkeskolens kompetencemål for historie og dansk efter 6. klasse: Historie: Forenklede Fælles Mål: “Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden” samt “Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum”. Dansk: Forenklede Fælles Mål: “Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer”, “Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge” samt “Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster”. Fag: Historie og dansk Målgruppe: 4.-6. klasse Varighed: 90 min. Pris: 475,- kr. Book og betal forløbet med det samme her. Du kan også skrive en mail til booking@kosa.dk og bestille forløbet. ENEVÆLDENS ISCENESÆTTELSE Undervisningsforløbet ”Enevældens iscenesættelse” sætter fokus på fem af Danmarks konger, der har haft betydning for Danmarks udvikling fra valgkongedømme til enevælde og frem til grundlovens indførelse. Ved at tage udgangspunkt i elevernes egne muligheder for at iscenesætte sig selv perspektiveres der til fem specifikke danske kongers valg af iscenesættelse af dem selv igennem flere hundrede år. En iscenesættelse, der skulle vise, hvor mægtige og enestående kongerne var. Undervisningen er baseret på en differentieret tilgang, og eleverne bliver gennem forløbet inddraget som en aktiv del af undervisningen, hvor de i samspil med læringspiloten blandt andet kommer til at undersøge og diskutere kongernes valg af iscenesættelse. Omdrejningspunkterne spænder lige fra Christian IV’s blodige tøj fra søslaget på Kolberger Heide, Frederik III’s voksbyste og marmorgemak, Rosenborgs imponerende riddersal med gobeliner af Christian V’s sejre i Skånske Krig, portræt af den unge Christian VII med rigsregalierne, den folkekære Frederik VII og hans underskrivelse af grundloven i 1849, med mere. Undervisningen afsluttes med perspektivering i skatkammeret, hvor de enevældige kongers kronjuveler og rigsregalier opbevares. Målet med undervisningsforløbet er, at eleverne stiller sig kritisk overfor, hvordan og hvorfor kongerne valgte at fremstille sig selv samt opnår en sammenhængsforståelse og får et kronologisk overblik over de samfundsændringer, der ligger til grund for det danske samfunds udvikling frem til i dag. Forløbet understøtter folkeskolens fagformål for historie, dansk og samfundsfag om at: – Eleverne skal opnå viden om, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte. – Eleverne skal opnå viden om de forudsætninger, der ligger til grund for at leve i et demokratisk samfund. – Eleverne skal udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. – Eleverne skal forholde sig til demokratiske grundværdier og spilleregler med henblik på deres egen deltagelse i samfundet. Fag: Historie, dansk og samfundsfag. Målgruppe: 6. – 10. klassetrin. Max 28 elever. Varighed: 60 min. Pris: 475,- kr. Book og betal forløbet med det samme her. Du kan også skrive en mail til booking@kosa.dk og bestille forløbet. Særligt for København Kommunes folkeskoler: Forløbet er muligt at booke igennem Åben Skole tilbud for Københavnske skoler. Kontakt venligst bookingafdelingen på: Tlf.nr.: 3318 6055. E-mail: booking@kosa.dk I RØG OG DAMP – I FODSPORET PÅ  KONG CHRISTIAN 4. Forløbet har fokus på de dramatiske fortællinger om kongen Christian 4. og hans elskede slot, Rosenborg. Børnene går i fodsporet på kongen og får en fornemmelse af hans stormfulde liv fra helt ung prins til hans sidste dage på Rosenborg. Børnene oplever bl.a. kongens krone på tæt hold, ser hans blodplettede krigstøj og hvor, han gik på toilettet. I forløbet indgår kropslige øvelser, dialog samt en værkstedsdel, hvor børnene kan designe deres egen personlige krone – ligesom Christian 4. gjorde det. Gennem mundtlig historiefortælling og hands-on elementer opleves Rosenborg gennem fortællerens øje. Undervisningsforløbet kan bestilles med eller uden kroneværksted. “I røg og damp – i fodsporet på kong Christian 4.” tilpasses målgruppen og tager højde for hhv. daginstitutionernes pædagogiske læreplaner samt folkeskolens forenklede fælles mål. For børnehaver: Forløbet forholder sig til følgende emner inden for de pædagogiske læreplaner: Sprog, Krop og bevægelse samt Kulturelle udtryksformer og værdier. For skoler: Forløbet understøtter folkeskolens Forenklede Fælles Mål for dansk og historie: Dansk efter 2. klasse: Forenklede Fælles Mål: ”Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale” samt ”Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer” Dansk efter 4. klasse: Forenklede Fælles Mål: ”Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.” samt ” Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale relationer.” Historie: Forenklede Fælles Mål, historie efter 4. klasse: ”Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.” samt ”Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie.” Fag: Dansk og historie Målgruppe: Børnehavebørn (4-6 år) samt 0.-3. klasse Varighed og pris uden værksted: 60 min./ 475,- kr. Varighed og pris med værksted: 90 min. / 575,- kr. Du kan booke og betale for det ønskede forløb her. Du kan også sende en mail til booking@kosa.dk og bestille forløbet. Særligt for København Kommunes folkeskoler og dagtilbud: Forløbet er muligt at booke igennem Åben Skole tilbud for Københavnske skoler og daginstitutioner. Kontakt venligst bookingafdelingen på: Tlf.nr.: 3318 6055. E-mail: booking@kosa.dk   PRAKTISK INFORMATION: Bestil et undervisningsforløb Du kan booke et undervisningsforløb eller bestille plads til et besøg med din klasse på egen hånd via mail booking@kosa.dk. Alle klasser skal bestille plads forud for besøget. Hvis du vil bestille og betale for et undervisningsforløb med det samme, kan du med fordel benytte Kongernes Samlings webshop. Se webshoppen Ønsker du at kontakte læringsenheden for yderligere information og vejledning skriv til booking@kosa.dk eller ring på telefonnr. 3318 6055. Telefonen er åben tirsdag til fredag kl. 10.00-12.00. Afbestillingsbetingelser I tilfælde af afbestilling vil der være et afbestillingsgebyr på 150 kr., hvis turen afbestilles mere end 14 dage før. Hvis afbestillingen finder sted senere end 14 dage før tidspunktet for turen, vil turens fulde pris blive opkrævet. Billetter og bagage I skal altid have billetter, når I besøger slottet (også selvom I ikke skal betale for entré). Billetterne bliver udleveret i billetsalget, som findes i portbygningen. Al bagage skal opbevares i et bagagerum, inden I går ind på slottet. Billetsalget udleverer nøgler til bagagerummet. Madpakker Der er mulighed for at indtage medbragt mad på spisepladsen ved caféen. Pladsen er delvist overdækket. Vil I være testklasse? Skriv til daglig leder af læringsenheden, Sissel Langkilde via sl@kosa.dk, hvis du er interesseret i at deltage med en klasse. Klassen vil være med til at udvikle de kommende undervisningsforløb og kommer bl.a. til at afprøve vores nye undervisningsforløb før de bliver tilbudt officielt. Det er helt gratis at deltage.

Undervisning

På museerne på Amalienborg og Rosenborg kan elever og lærere udforske danmarkshistorien fra første parket, når de går i fodsporene på den danske kongefamilie gennem 400 år. Et besøg i kongernes samling giver mulighed for at opleve de tankevækkende og overraskende fortællinger, som træder frem fra hvert rum, som kongerne og dronningerne har levet i. Book et undervisningsforløb på Amalienborg på tlf. 3318 6055 eller skriv til booking@kosa.dk. Du kan også booke et forløb med det samme via webshoppen: book her. Bookingtelefonen er åben tirsdag til fredag kl. 10.00-12.00. Om læringsenheden Vi betragter læring for alle aldre som en vigtig del af ethvert besøg på Amalienborg og Rosenborg, og derfor er læringsenheden centralt placeret i formidlingen af Kongernes Samling. Læringsenheden tilbyder bl.a. undervisningsforløb til grundskoler, ungdomsuddannelser og daginstitutioner. Vores aldersdifferentierede undervisningsforløb er altid dialogbaserede og afstemt i forhold til Fælles Mål, lære- og læseplaner for ungdomsuddannelserne samt de pædagogiske læreplaner for daginstitutionerne. Se Kongernes Samlings øvrige undervisningsforløb her Få viden om nye undervisningstilbud Skriv en mail til læringsenheden på sl@kosa.dk, hvis du ønsker at blive informeret om nye undervisningstilbud på Rosenborg og Amalienborg. Vi kontakter dig, når der er nyt at opleve i Kongernes Samling for henholdsvis daginstitutioner, grundskolen og ungdomsuddannelserne. Mailen må gerne indeholde navn, skole, postnummer og mailadresse. AKTUELLE UNDERVISNINGSFORLØB PÅ  AMALIENBORG:   SKABER GENSTANDE IDENTITET? Undervisningsforløbet ”Skaber genstande identitet?” stiller spørgsmål ved de genstande, vi omgiver os med.  Det overordnede mål med forløbet er, at eleverne gennem refleksioner og diskussioner af de kongelige arbejdsværelser og genstande får styrket deres historiske bevidsthed og identitet. Således at de opnår en forståelse for, hvordan de selv og det samfund de lever i er historieskabte og historieskabende. Derved opnår eleverne forudsætningerne for at leve og tage stilling i et demokratisk samfund. Genstande har mulighed for at fortælle om vores historie og, hvor vi kommer fra.  De kan skabe en identitet hos den enkelte, idet mødet med genstande ofte kan fortælle om glemte eller savnede familiemedlemmer, om barndom, ungdom eller alderdom. Samtidig kan genstande fortælle om tidligere tiders hverdagsliv, moden, håndværket og om opgangs- og nedgangstider. Amalienborgmuseet danner rammen for undervisningen, som er baseret på en tværfaglig og differentieret tilgang. De kongelige arbejdsværelser og genstande på museet fortæller om centrale begivenheder og personer, der har haft betydning for den danske historie. Eleverne bliver gennem forløbet inddraget som en aktiv del af undervisningen, hvor øvelser giver mulighed for at observere, diskutere og analysere genstande i de kongelige arbejdsværelser. Derigennem opnår eleverne et kronologisk overblik samt en større forståelse for det danske kongehus og den danske historie. Vi arbejder endvidere med at skabe reflekteret svar på følgende overvejelser: Hvorfor gemme visse genstande og smide andre væk? Hvornår har noget så meget værdi, at det skal gemmes, og skal det i så fald gemmes for eftertiden eller for ens egen skyld? Hvilken ”værdiskala” skal genstande vurderes ud fra: Minder, økonomi eller historie? Overvejelserne danner ramme for elevernes arbejde med udvælgelse af genstande fra museets egen kuffert. Her er hands-on genstande med til at åbne op for dialog, der gør eleverne i stand til at redegøre for deres syn på genstandes værdi og det at gemme i en historisk kontekst. Forløbet understøtter folkeskolens fagformål for historie, dansk og samfundsfag: Historie: Eleverne skal opnå en sammenhængsforståelse i samspil med et kronologisk overblik. Desuden skal eleverne blive fortrolige med dansk kultur og historie. Forløbet styrker elevernes historiske bevidsthed og identitet med henblik på at forstå, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte, hvilket er en forudsætning for at leve i et demokratisk samfund. Samfundsfag: Forløbet giver eleverne viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne opnår kompetencer, der giver dem mulighed for aktivt at deltage i et demokratisk samfund. Gennem forløbet udvikler elevene en kritisk tænkning samt en forståelse for, hvordan mennesker både påvirkes og kan påvirke samfundet. Endvidere opnår eleverne en forståelse for hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv. Dansk: Forløbet sigter mod at fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. Derudover er målet med forløbet at styrke elevernes beherskelse af sproget og fremme deres lyst til at bruge det både personligt og alsidigt i samspil med andre. Fag: Historie, samfundsfag og dansk. Målgruppe: 4. – 6. kl. / 7. – 9.  kl. Varighed: 60 minutter Pris: 475,- Undervisningsforløbet kan bookes med det samme her   DET NYE DEMOKRATI – DA KVINDERNE FIK STEMMERET Undervisningsforløbet ”Det nye demokrati – da kvinderne fik stemmeret” belyser en af de store ændringer i det danske samfund siden grundlovens indførelse i 1849. Den 5. juni 1915 underskriver Christian X. modvilligt grundlovsændringen, som blandt andet giver kvinderne stemmeret. “På ét sted kan kvinderne ikke undværes, og det er i hjemmene. Her kan kvindens indflydelse ikke erstattes; thi gennem barnets kærlighed til hjemmet vækkes kærligheden til vort fælles hjem, Danmark”. Kong Christian X. 5. juni 1915, Kvindernes Valgretstog. Danmark var det fjerde land i verden, hvor kvinderne fik stemmeret. Men hvordan gik det til, og hvad gik forud for, at kvinderne ikke længere blot ville passe hjem og børn? Sammen med læringspiloten undersøger eleverne, hvilke kønsroller kongen og dronningen repræsenterede i tiden 1860 og frem til 1915. Med fokus på baggrunden for ændringen af grundloven klædes eleverne på, så de selv kan reflektere over og argumentere for synspunkter for og imod indførelse af stemmeret til kvinder.  I grupper arbejder eleverne med datidens kilder, så de selv kan formulere en tale for og imod stemmeret. En tale, som eleverne afslutningsvis holder på talerstolen i gallasalen – dér, hvor Christian X. for 100 år siden holdt sin berømte tale ved kvindernes Valgretstog og den store forsamling af kvindeforkæmpere. Undervisningen understøtter folkeskolens fagmål for fagene historie, dansk og samfundsfag: • Eleverne skal opnå viden om, at de er historieskabte og historieskabende. • Eleverne skal udvikle personlig og kulturel identitet. • Eleverne skal vide, at de er aktive deltagere i et demokratisk samfund. Fag:   Historie, dansk, samfundsfag. Målgruppe: 7. – 10. Klassetrin – max. 28 elever. Varighed:   90 min. Pris:   575 kr. Undervisningsforløbet kan bookes med det samme her Særligt for København Kommunes folkeskoler og dagtilbud: Forløbet er muligt at booke igennem Åben Skole tilbud for Københavnske skoler og daginstitutioner. Kontakt venligst bookingafdelingen på: Tlf.nr.: 3318 6055. E-mail: booking@kosa.dk   Det nye demokrati – da kvinderne fik stemmeret for ungdomsuddannelser Forløbet henvender sig også til ungdomsuddannelserne. Her sættes fokus på kvindebevægelserne, og der stilles skarpt på argumenter for og imod kvinders stemmeret. Gennem dialogbaserede øvelser diskuteres de samfundsforhold og ændringer, som gik forud for det demokrati og samfund, som vi kender i dag. Med udgangspunkt i nutidige avisartikler perspektiveres der frem til i dag, hvor spørgsmålet om medborgerskab og ligestilling diskuteres. Undervisningen understøtter de faglige mål og indhold i fagene historie, dansk og samfundsfag: • Indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden. • Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed. • Sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre. • På et fagligt grundlag kunne argumentere for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling. Fag:    Historie, dansk, samfundsfag. Målgruppe: Ungdomsuddannelserne – max 28 elever. Varighed:    90 min. Pris:    575 kr. Undervisningsforløbet kan bookes med det samme her Aktuelt for børn på Amalienborg   Glæd jer til at møde Amalienborgs museumsmaskot, elefanten Hannibal. Han har sit helt eget spor i museet, som børn og voksne følger, mens I bliver klogere sammen. Hannibal har også et hæfte, der udfolder museets kongelige Danmarkshistorie i børnehøjde og opfordrer til samspil mellem de små og deres medbragte voksne både på museet, og når I er kommet hjem. Børnesporet og hæftet er begge på dansk og engelsk og kan opleves hele året. Vil I være testklasse? Skriv til leder af læringsenheden, Sissel Langkilde via sl@kosa.dk, hvis du er interesseret i at deltage med en klasse. Klassen vil være med til at udvikle de kommende undervisningsforløb og kommer bl.a. til at afprøve vores nye undervisningsforløb før de bliver tilbudt officielt. Det er helt gratis at deltage.