Bestil et særarrangement

Rosenborg Slot er et inspirerende sted at mødes – også uden for normal åbningstid.

Er der en anledning til at invitere gæster eller forretningsforbindelser, åbner vi slottet, så De kan tilbyde deres gæster en enestående kulturel oplevelse med muligheden for en drink og en let anretning.
Sæsonen strækker sig over forår, sommer og efterår – slottet er ikke opvarmet.
De kulturelle indslag tilpasses den aktuelle anledning.
Også private selskaber modtages.

For yderligere oplysninger kontakt sikringschef Mette Lohse
Mail: ml@kosa.dk

Relationer

Undervisning

På museerne på Rosenborg og Amalienborg kan elever og lærere udforske danmarkshistorien fra første parket, når de går i fodsporene på den danske kongefamilie gennem 400 år. Et besøg i kongernes samling giver mulighed for at opleve de tankevækkende og overraskende fortællinger, som træder frem fra hvert rum, som kongerne og dronningerne har levet i. Om læringsenheden Vi betragter læring for alle aldre som en vigtig del af ethvert besøg på Rosenborg og Amalienborg, og derfor er læringsenheden centralt placeret i formidlingen af Kongernes Samling. Læringsenheden tilbyder bl.a. undervisningsforløb til grundskoler, ungdomsuddannelser og daginstitutioner. Vores aldersdifferentierede undervisningsforløb er altid dialogbaserede og afstemt i forhold til Fælles Mål, lære- og læseplaner for ungdomsuddannelserne samt de pædagogiske læreplaner for daginstitutionerne. Aktuelle undervisningsforløb på Rosenborg: JAGTEN PÅ CHRISTIAN 4. “Jagten på Christian 4.″ tager udgangspunkt i den berømte danske konge og grundlægger af Rosenborg Slot, Christian 4. Forløbets struktur og metoder, skal synliggøre det overordnede mål med forløbet: at eleverne skal få en fornemmelse af, at historikerens arbejde kan sammenlignes med at lægge et puslespil, hvor hvert spor svarer til en brik i puslespillet. Gennem oplevelse af historiefortælling og indsamling af spor efter kongen gruppevis i en slags skattejagt på Rosenborg, sammenstykker eleverne oplysninger om kongen. Forløbet ender ud at eleverne i fællesskab laver en karakteristik af Christian 4 ud fra det indsamlede materiale. Forløbet indeholder emnerne: Kongen og kronen om kongens rolle i samfundet, Kongen og kristendommen, Kongen og kunsten, Kongen i krig samt kongen og kærligheden. Målgruppe: 4.-6. klasse Varighed og pris: 90 min. / 475 kr. “Jagten på Christian 4.” understøtter følgende kompetencemål i historie og dansk efter 6. klasse: Forenklede Fælles Mål, historie: “Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden” samt “Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum”. Forenklede Fælles Mål, dansk: “Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer”, “Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge” samt “Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster”. Book og betal forløbet med det samme her Du kan også skrive en mail til booking@kosa.dk og bestille forløbet. Særligt for København Kommunes folkeskoler Læringsenheden tilbyder forløbet “Jagten på Christian 4.” gratis for København Kommunes folkeskoler og dagtilbud i forbindelse med Åben Skole frem til sommerferien. Vi har stadig en håndfuld gratis forløb tilbage. Kontakt bookingen for at bestille et gratis forløb. ENEVÆLDENS ISCENESÆTTELSE Undervisningsforløbet ”Enevældens Iscenesættelse” sætter fokus på fem af Danmarks konger, der har haft betydning for Danmarks udvikling fra valgkongedømme til enevælde og frem til grundlovens indførelse. Ved at tage udgangspunkt i elevernes egne muligheder for at iscenesætte sig selv, perspektiveres der til fem specifikke danske kongers valg af iscenesættelse af dem selv igennem flere hundrede år. En iscenesættelse, der skulle vise, hvor mægtige og enestående kongerne var. Undervisningen er baseret på en differentieret tilgang, og eleverne bliver gennem forløbet inddraget som en aktiv del af undervisningen, hvor de i samspil med læringspiloten blandt andet kommer til at undersøge og diskutere kongernes valg af iscenesættelse. Omdrejningspunkterne spænder lige fra Christian IV’s blodige tøj fra søslaget på Kolberger Heide, Frederik III’s voksbyste og marmorgemak, Rosenborgs imponerende riddersal med gobeliner af Christian V’s sejre i Skånske Krig, portræt af den unge Christian VII med rigsregalierne, den folkekære Frederik VII og hans underskrivelse af grundloven i 1849, med mere. Undervisningen afsluttes med perspektivering i skatkammeret, hvor de enevældige kongers kronjuveler og rigsregalier opbevares. Målet med undervisningsforløbet er, at eleverne stiller sig kritisk overfor, hvordan og hvorfor kongerne valgte at fremstille sig selv samt opnår en sammenhængsforståelse og får et kronologisk overblik over de samfundsændringer, der ligger til grund for det danske samfunds udvikling frem til i dag. Derudover understøtter undervisningen folkeskolens fagformål for historie, dansk og samfundsfag om at: – Eleverne skal opnå viden om, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte. – Eleverne skal opnå viden om de forudsætninger, der ligger til grund for at leve i et demokratisk samfund. – Eleverne skal udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. – Eleverne skal forholde sig til demokratiske grundværdier og spilleregler med henblik på deres egen deltagelse i samfundet. Fag: Historie, dansk og samfundsfag. Målgruppe:  6. – 10. klassetrin – max 28 elever. Varighed/pris:  60 minutter / 475,- Du kan booke og betale for forløbet med det samme her Du er også velkommen til at sende en mail til booking@kosa.dk og bestille forløbet. I RØG OG DAMP – I FODSPORET PÅ KONG CHRISTIAN 4. Børneomvisning med fokus på de gode fortællinger om den berømte Christian 4. og hans elskede slot, Rosenborg. Oplev kongens krone på tæt hold, se hans blodplettede krigstøj og hvor, han gik på toilettet. Gennem mundtlig historiefortælling og hands-on elementer opleves Rosenborg gennem fortællerens øje. Undervisningsforløbet kan bestilles med eller uden kroneværksted. Målgruppe: Børnehavebørn (5-6 år) samt 0.-3. klasse Varighed og pris uden værksted: 60 min./ 475 kr. Varighed og pris med værksted: 90 min. / 575 kr. ”I røg og damp – i fodsporet på kong Christian 4.” understøtter følgende kompetencemål i dansk og historie: Forenklede Fælles Mål, dansk efter 2. klasse: ”Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale” samt ”Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer” Forenklede Fælles Mål, dansk efter 4. klasse: ”Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.” samt ” Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale relationer.” Forenklede Fælles Mål, historie efter 4. klasse: ”Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.” samt ”Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie.” Du kan booke og betale for det ønskede forløb her Du kan også sende en mail til booking@kosa.dk og bestille forløbet. Særligt for København Kommunes folkeskoler Læringsenheden tilbyder forløbet “I røg og damp – i fodsporet på kong Christian 4.” gratis for København Kommunes folkeskoler og dagtilbud i forbindelse med Åben Skole frem til sommerferien. Vi har stadig en håndfuld gratis forløb tilbage. Undervisningsforløbet er inklusiv kroneværksted og har en varighed på 90 min. Kontakt bookingen for at bestille et gratis forløb.   Praktisk information Bestil et undervisningsforløb Du kan booke et undervisningsforløb eller bestille plads til et besøg med din klasse på egen hånd via mail booking@kosa.dk. Alle klasser skal bestille plads forud for besøget. Hvis du vil bestille og betale for et undervisningsforløb med det samme, kan du med fordel benytte Kongernes Samlings webshop. Se webshoppen her Ønsker du at kontakte læringsenheden for yderligere information og vejledning skriv til booking@kosa.dk eller ring på telefonnr. 3318 6055. Telefonen er åben tirsdag til fredag kl. 14.30-15.30. Afbestillingsbetingelser I tilfælde af afbestilling vil der være et afbestillingsgebyr på 150 kr., hvis turen afbestilles mere end 14 dage før. Hvis afbestillingen finder sted senere end 14 dage før tidspunktet for turen, vil turens fulde pris blive opkrævet. Billetter og bagage I skal altid have billetter, når I besøger slottet (også selvom I ikke skal betale for entré). Billetterne bliver udleveret i billetsalget, som findes i portbygningen. Al bagage skal opbevares i et bagagerum, inden I går ind på slottet. Billetsalget udleverer nøgler til bagagerummet. Madpakker Der er mulighed for at indtage medbragt mad på spisepladsen ved caféen. Pladsen er delvist overdækket. Vil I være testklasse? Skriv til daglig leder af læringsenheden, Sissel Dreiøe Langkilde via sl@kosa.dk, hvis du er interesseret i at deltage med en klasse. Klassen vil være med til at udvikle de kommende undervisningsforløb og kommer bl.a. til at afprøve vores nye undervisningsforløb før de bliver tilbudt officielt. Det er helt gratis at deltage.  

Familier og børn

Besøg Rosenborg Slot med din familie og giv børnene en helt særlig oplevelse, når I går i fodsporet på de gamle danske konger og dronninger siden 1606. Aktuelle tilbud MØD LÆRINGSPILOTERNE Rosenborg rummer læssevis af finurlige fortællinger, og hver weekend står museets læringspiloter klar til at fortælle dig farverige og dramatiske beretninger om stort og småt fra danmarkshistorien. Christian 4.s lystslot dannede ramme om kongefamiliens liv i over hundrede år, og i kælderen indeholder skatkammeret juveler og guld i kilovis. Læringspiloterne møder hele familien i øjenhøjde og indbyder med udgangspunkt i spøjse genstande fra Christian 4. til Frederik 7.s tid til en rejse i kongerne og dronningernes univers. Kig efter læringspiloterne hver weekend i hele slottets åbningstid. De står klar til at fortælle jer historier og svare på spørgsmål rundt omkring på hele slottet. I RØG OG DAMP – I FODSPORET PÅ KONG CHRISTIAN 4. Familieomvisning med fokus på de gode fortællinger om den berømte Christian 4. og hans elskede slot, Rosenborg. Oplev kongens krone på tæt hold, se hans blodplettede krigstøj og hvor, han gik på toilettet. Gennem mundtlig historiefortælling opleves Rosenborg gennem fortællerens øje. Historierne fortælles i børnehøjde, så alle får en sjov og spændende oplevelse! Pris: 500 (mandag-fredag) / 600 kr. (lørdag-søndag) Varighed: 1 time Deltagerantal: max. 25 personer. Anbefales til børn fra 5 år. Bestil via booking@kosa.dk