Bøger

Dronningens Håndbibliotek indeholder mange sjældne og prægtige bøger. Selv om den meget fornemme bestand, som Håndbiblioteket rummede i 1700-tallet, for størstedelens vedkommende gik tabt ved det første Christiansborg Slots brand i 1794, er der både ved genopbygningen af Håndbiblioteket i begyndelsen af 1800-tallet og senere indgået mange boghistoriske og bibliofile skatte.

Relationer