Besøg os

Håndbiblioteket holder indtil videre lukket for besøg frem til d. 20. april. Det gør vi for at imødekomme Regeringens tiltag om at bremse smittespredning af coronavirus. Der kan i denne periode forventes længere svartid.

Myndighedernes samlede information kan findes her:
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark
https://www.ssi.dk/aktuelt/sygdomsudbrud/coronavirus
https://um.dk

Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek er tilgængeligt for besøg efter forudgående aftale. Biblioteket er et præsensbibliotek, hvilket betyder, at bøger, kort og andre materialer ikke kan hjemlånes, men må besigtiges på stedet. Som hovedregel er det kun materiale, der ikke kan besigtiges i andre danske biblioteker, der stilles til rådighed. Henvendelse med angivelse af, hvad man ønsker at se og med hvilket formål, stiles til haandbiblioteket@kosa.dk, hvorefter der kan aftales en tid.

Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek har to afdelinger, der kan besøges uden forudgående aftale, men som til gengæld kun er skuesamlinger: Det Gotiske Bibliotek på Amalienborg og Dronningens Håndbibliotek på Christiansborg, der kan beses som en del af de Kongelige Repræsentationslokaler. De bøger, der står på reolerne i kongernes arbejdsværelser på Amalienborg, er ligeledes en del af Håndbiblioteket.