Stueetage

Christian 10.s arbejdsværelse

Christian 10.s arbejdsværelse står, som om han lige har forladt det. Det er det eneste arbejdsværelse på museet, som ikke er en genopstilling, og værelset fremstår fuldstændig som på Kongens egen tid i palæet, som strakte sig fra 1899 til hans død i 1947.

Med det mørke, tunge møblement og de mørke vægge illustrerer indretningen, hvordan et herreværelse skulle se ud omkring århundredskiftet. Man lades ikke i tvivl om, at det har tilhørt en officer, idet der i møblementet indgår et imponerende ophængt arrangement af sabler og skydevåben, centreret omkring en hjelm og et brystpanser. Desuden ses flere små soldaterfigurer, der også vidner om, at Kongen, som han selv sagde, var soldat med liv og sjæl. De mange bøger vidner til gengæld om en intellektuel side af Rytterkongen, som er ukendt for mange danskere.

Ved siden af skrivebordet ses den originale bronzestatue af Holger Danske, som senere blev opstillet i en gipsafstøbning i større format i kasematterne under Kronborg i Helsingør – samt en mindre kendt udgave ved Hotel Marienlyst, der i 2013 blev købt af private og flyttet til Skjern i Jylland.

 Næste værelse ->

Relationer

Dannebrog 800 år

På Valdemarsdagen den 15. juni markeres Dannebrogs fødselsdag. På denne dag i 1219 fortæller legenden, at flaget faldt ned fra himlen under et dansk angreb på Estland ledet af Valdemar Sejr. Det er således 800 år siden i 2019, og H. M. Dronningen er i dagens anledning i Estland for at fejre dagen. I 1219 havde den danske kong Valdemar foruden sin hær medbragt en række gejstlige til Estland i et forsøg på at gøre landets indbyggere kristne. Blandt de gejstlige var ærkebiskop Anders Sunesen. Sagnet lyder, at danskerne blev overrumlet af esterne, og Anders Sunesen måtte bede til Gud for hjælp. Da den danske hær syntes på nippet til at have tabt slaget, sænkede ærkebiskoppen sine hænder fra sin bøn, og da faldt Dannebrog ned fra himlen. Dette medførte en dansk sejr, og Dannebrog fik sit navn danernes fane. En senere og mere plausibel forklaring på legenden lyder, at Dannebrog i stedet stammer fra de tyske Johanniterriddere, der ligeledes deltog i slaget i Estland, og som bar en rød fane med et hvidt kors. Samtidige historikere fra 1200-tallet fortæller om slaget i Estland, og i 1300-tallet findes de første afbildninger af Dannebrog. I middelalderen var det almindeligt at fortælle historier om kristne konger i korstog mod hedninge, hvor relikvier eller anden guddommelig indgriben spiller en vigtig rolle. Det er dog først i 1500-tallet, at Dannebrogs fald fra himlen bliver knyttet til slaget i Estland i historieskrivningen, og senere er blevet foreviget i kunsten og litteraturen. I flere omgange mente man også at være i besiddelse af det faktiske flag fra slaget; et af disse hang i koret i Slesvig Domkirke, men gik til eller forsvandt i 1660. Flagning med Dannebrog har historisk set været kongens ret, foruden et praktisk redskab i søfarten. Den brede befolkning fik først tilladelse til flagning i 1854 (dog ikke flagning med splitflaget). Under de nationalistiske strømninger i 1800-tallet fik flaget en ny værdi som et nationalt samlingspunkt, da det repræsenterede kampen for fædrelandet og den kristne tro. Under Christian 10. (1912-1947) blev Valdemarsdag en national mærkedag, der blev fejret landet over og som ligeledes, så længe kongen regerede, var en skolefridag. Blandt bøgerne i Christian 10.s bibliotek i H. M. Dronningens Håndbibliotek er der dukket en række minder op fra Valdemarsdagen i 1919, hvor Dannebrog kunne fejre sin 700 års fødselsdag. Kongen blev centrum for fejringen, hvor han fik overrakt Rigsbanneret på Amalienborg på vegne af det danske folk. I aviserne, som Christian 10. gemte, beskrives det, hvordan slotspladsen var stuvende fuld af mennesker, hvilket bl.a. bekræftes af det lille foto, der efterfølgende blev sendt til kongen. Foran Christian VIII’s Palæ var der rejst en tribune, hvorpå Rigsbanneret var placeret, og som kongen, dronning Alexandrine, kronprins Frederik og prins Knud trådte ud på lidt før klokken 12 til lyden af ”Kong Christian”. Herefter fulgte to taler og den ceremonielle overrækkelse af banneret til kongen, ligesom nationalsangen blev sunget. I kongens tale betonede han blandt andet flaget som et fælles eje, der er knyttet til Danmark og landets historie. Der blev afholdt en række store fester i forbindelse med 700-året for Dannebrog, og nogle af disses programmer finder vi i også Christian 10.s samling. Den første af disse fester blev afholdt i Ringsted den 14. juni 1919 med kongelig deltagelse. Her lagde kongen en krans bestående af laurbærblade og silkedannebrogsflag på Valdemar Sejrs gravsten i St. Bendts Kirke. Herefter tog kongeparret plads i kirken til den følgende gudstjeneste, hvorfra kongen har beholdt et eksemplar af programmet, der i dag ligger i arkivet. Fra den 15. juni 1919 gemte kongen et rødt indbundet program fra 700-års festen i Rådhushallen i København. Her var omkring 800 invitationer sendt ud til repræsentanter for offentlige og private institutioner, ligesom kongen og dronningen mødte op. I programmet fremgår det, at der ved denne fejring blev afholdt to taler, ligesom der blev sunget sange af både forsamlingen og Studenter-Sangforeningen. Ifølge Nationaltidende, som Christian 10. gemte, skulle der også ved denne lejligheden have været stuvende fuld af festglade mennesker, der har hyldet flaget og kongen. Selvom netop denne avis har en klar tendens med sit positive syn på nationale symboler, er det også den avis, som Christian 10. valgte at gemme, og vi må gå ud fra, at han tilsluttede sig dens beskrivelse. Christian 10. beholdt også en lang række af de telegrammer og breve i anledning af dagen, som han modtog fra nær og fjern. Folk skrev bl.a. fra en række danske byer, hvor de havde været samlet i anledning af dagen. Der ligger blandt andet hilsner fra Køge, Nakskov, Rønne, Grenaa, Faaborg og Århus – i sidst nævnte skriver de: ”Tusinder, forsamlede til Dannebrogsfesten i Aarhus, sender hjærteligst Hilsen med Haab om, at vort kære Flag maa vaie saa langt med Syd som danske Hiærter slaar.” Her henvises der formentlig til håbet om en genforening med Sønderjylland, som blev diskuteret i disse år, og som i et vist omfang blev en realitet året efter, hvor Dannebrog og kongen endnu engang spillede en vigtig rolle i denne fejring. Kongen modtog også hilsner fra steder som Stockholm, Chicago, Brighton og Buenos Aires, hvor emigrerede eller udstationerede danskere var forsamlede om Dannebrogs-fejringen i overraskende stort antal, og måske mest interessant fra danskere samlet i Estland på det sted, hvor Dannebrog mentes at være faldet ned fra himlen. De skriver: ”Danske forsamlede i Reval [dvs. Tallinn] paa det Sted hvor vi i Dag for 700 Aar siden modtog Dannebrog som gennem de forløbne aarhundrede har været Samlingsmærke for alle Danske sender deres Majestæt vor allerunderdanigste Hilsen og udtaler overfor deres Majestæt vor dybeste Glæde over at vort dyrebare Flag skal vaje frit over alt hvad der er dansk.” I 2019 kan danskerne fejre endnu en særlig Valdemarsdag, når Dannebrog – ifølge legenden – fylder 800 år, hvilket gør fanen til den ældste i verden.   Se mere: På Amalienborg er der udstillet to Dannebrogsfaner med en særligt betydning, der ligeledes knytter sig til Christian 10. I hans arbejdsværelse hænger det flag, der blev overrakt til kongen ved Genforeningen med Sønderjylland i 1920. Traditionen siger, at det var dette flag, der som det sidste blev strøget ved kamphandlinger i Sønderjylland i 1864. Ved trappeopgangen til museet hænger splitflaget som efter sigende skulle være det flag, der blev hejst over Christian VIII’s Palæ – det daværende residenspalæ – ved befrielsen den 5. maj 1945. Kongeflaget var ikke blevet anvendt i Besættelsens sidste år, hvor Christian 10. betragtede sig som suspenderet, og det var derfor en vigtig symbolsk begivenhed, da det endnu engang blev hejst.   Læs mere: ”Da danskerne fik Dannebrog” (2019) af Carsten Selch Jensen, Marika Mägi, Kersti Markus og Janus Møller Jensen (en gennemgang af de faktiske historiske omstændigheder og samfundsstrukturer der har ledt til myten om Dannebrogs fald fra himlen) ”Dannebrog – Historien om et nationalt symbol” (2019) af Hans Christian Bjerg (en kronologisk gennemgang af Dannebrogs historie og betydning)

Book en tur

På nuværende tidspunkt kan omvisninger på Amalienborgmuseet kun bestilles uden for åbningstid for private grupper. Kontakt venligst bookingen for at høre nærmere om muligheden for en privat omvisning. Bookingen kan kontaktes på tlf.nr. 3318 6055 tirsdag-fredag mellem kl. 10 og 12 og pr. mail: booking@kosa.dk. Alternativt tilbyder vi omvisninger på Rosenborg. Læs mere om disse her Amalienborgmuseet tilbyder omvisninger for grupper i de faste udstillinger. Er du interesseret i undervisningsforløb for skoler, kan du se mere her Læs mere om de aktuelle omvisninger herunder eller book og køb plads med det samme her Du kan også kontakte bookingen på tlf.: 3318 6055 og høre nærmere. Bookingtelefonen er åben tirsdag-fredag i tidsrummet kl. 10.00-12.00. Du kan også skrive til: booking@kosa.dk. Omvisninger uden for normal åbningstid kan arrangeres mod ekstra betaling for vagtudgifter. AKTUELLE OMVISNINGER PÅ  AMALIENBORGMUSEET OMVISNING I CHRISTIAN VII’S PALÆ Besøg Kongehusets repræsentations- og gæstepalæ. Gennem 250 år har rigets og udlandets fornemste personer været gæster i Christian VII’s Palæ, og bygningen emmer af eksklusivitet. Omvisningen giver dig mulighed for at gå i fodsporet på de kongelige gæster, opleve nogle af Danmarks smukkeste rum og høre om stedets omskiftelige historie. Palæet er for mange synonymt med nytårskuren, og du kommer også til at se de steder i palæet, hvor den traditionsrige begivenhed finder sted. PALÆETS HISTORIE A.G. Moltke, der var Frederik 5.s overhofmarskal og nære ven, udformede og indrettede i 1750’erne palæet, hvor han kunne holde forrygende fester og imponere sine gæster. I 1794 blev pragtbygningen overtaget af Christian 7., og siden 1885 har det primært fungeret som repræsentationspalæ for Kongehuset.  Også i dag bruges palæet til repræsentation, og historien gentager sig i nutidens brug; at vise sig fra sin bedste side. Omvisningen viser, hvordan palæet gennem tiden er blevet brugt til at manifestere magt og prestige med sine indbydende interiører, afholdelser af officielle begivenheder, udnævnelser af konger samt udstillinger af kostbare samlinger. Arkitekten Nikolai Eigtved står bag denne kulturhistoriske perle, der med kunst og kunsthåndværk i særklasse udgør et gesamtkunstværk af høj international karat. Der er tale om en tidscollage, der er visuelt sammensat af forskellige tidsperioders formsprog og virkemidler, men med rokokoens finurlige og lette kurver som de absolut fremherskende. HIGHLIGHTS Der er adgang til alle de repræsentative rum, og besøget inkluderer bl.a. den overdådige Riddersal, Taffelsalen, der stadig er i brug til Kongehusets officielle selskaber, Flora Danica-værelset, malerier af europæiske mestre, noget af landets fineste møbelkunst og et overflødighedshorn af udsøgte forgyldninger på vægge og i lofter. FASTE OMVISNINGER I CHRISTIAN VII’S PALÆ Onsdag kl. 13.10-14.40 på dansk Torsdag-søndag kl. 13.10-14.40 på engelsk Lørdag-søndag kl. 11.10-12.40 på dansk Omvisningens varighed: 60-75 min. Pris: 95 kr. pr. billet Antal billetter pr. omvisning: 26 stk. Mødested: Christian VIII’s Palæ i porten VIL DU SE MERE? Samme dag som din omvisning finder sted, har du mulighed for at besøge museet i Christian VIII’s Palæ til en fordelagtig pris. Du kan købe entrébilletten til museet til 65 kr., når du medbringer billetten til din omvisning. Henvend dig blot i billetsalget i Christian VIII’s Palæ på dagen og medbring venligst billetten. Aflysninger kan forekomme Da Christian VII’s Palæ forsat bliver benyttet af Kongehuset til repræsentation, kan der ved særlige lejligheder forekomme aflysninger. I tilfælde af aflysninger vil du få direkte besked og dit billetkøb refunderet. MONARKIET I MEDGANG OG MODGANG Kom med på en guidet tur i Amalienborgmuseet. Omvisningen fokuserer på monarkiets historie og de kongelige personligheder, der igennem de seneste 150 år har været med til at forme det monarki, vi kender i dag. Værelserne og salene i Christian VIII’s Palæ ånder ved første øjekast fred og idyl. Men kigger man nærmere efter, får man øje på spor fra en turbulent historie præget af politisk stormvejr, verdenskrige og industrialisering. Kom med på en omvisning, der giver et indblik i den Glücksborgske kongefamilie, historiens dramaer og monarkiets udvikling fra enevælde til demokrati. Med udgangspunkt i de udstillede arbejdsværelser vil omvisningen fokusere på den danske kongefamilies skiftende rolle i samfundet. En tid med store historiske omvæltninger, som har præget kongernes tid på Amalienborg. Kongerne har til stadighed prøvet kræfter med et forandret verdensbillede, og på tværs af generationer, verdenssyn og overbevisninger er prøvelserne blevet forvaltet vidt forskelligt fra regent til regent. I perioder, hvor der er adgang til palæets Beletage, er det muligt at inkludere en introduktion til de forgyldte sale. Den kongelige familie benytter fortsat Beletagen til repræsentative formål, og etagen rummer nogle af Amalienborgs smukkeste interiører skabt af multikunstneren Nicolai Abraham Abildgaard. Kontakt bookingen hvis I ønsker at inkludere en kort introduktion til Beletagen i jeres omvisning. PRAKTISK INFORMATION Varighed: ca. 1 time Deltagerantal: Op til 25 personer Pris pr. deltager: 900 kr. + entré Tilmelding: Kontakt vores booking for reservation af forløb: booking@kosa.dk eller på tlf.nr.: 3318 6055. Telefonerne er åbne tirsdag – fredag fra kl. 10.00 – 12.00. Mødested: I garderoben ved butikken. MONARKIET I MEDGANG OG MODGANG – for gæster med særlige behov Danmarkshistorien er vores allesammens historie. Kongernes Samling tilbyder derfor guidede omvisninger til gæster med særlige behov. Tag med på vores særomvisning for døvblinde på Amalienborgmuseet. Omvisningen sætter de Glückborgske konger og dronningers historie i centrum, og gæsterne får mulighed for at dykke ned i dynastiets og Amalienborgs fantastiske fortællinger. Omvisningen tager særlig højde for døvblindes behov. Der tales derfor klart og tydeligt, ligesom der er sat tid af til at tage omvisningen i gæsternes eget tempo. Undervejs får gæsterne mulighed for at føle og lugte til forskellige genstande, der er særligt udvalgt til at illustrere det levede liv i Amalienborgs palæer gennem tiden. Genstandene og fortællingerne vækker historien til live, gør den nærværende og lader os komme helt tæt på menneskerne bag det danske monarki. PRAKTISK INFORMATION Varighed: 60 min. Deltagerantal: Op til 26 personer Pris pr. deltager: 45 kr. + entré Tilmelding: Kontakt vores booking for reservation af forløb: booking@kosa.dk eller på tlf.nr.: 3318 6055. Telefonerne er åbne tirsdag – fredag fra kl. 10.00 – 12.00. Mødested: Trappen til Amalienborgmuseet