Balkon

Her fra balkonen har de to kongepar, der har haft residens i palæet, hilst befolkningen. (Christian 8. og Dronning Caroline Amalie hhv. Christian 10. og Dronning Alexandrine).

Ved mærkedage i Kongehuset såsom fødselsdage er der tradition for, at regenten med familie lader sig hylde på balkonen. Christian 10. tiltrak f.eks. en ualmindeligt stor folkemængde ved sin 70-års fødselsdag den 26. september 1940, hvor mange danskere under indtryk af den tyske besættelse ønskede at hylde Kongen, og en tilsvarende folkemængde så man ved Kongens 75-års-dag få måneder efter Befrielsen.

Traditionen holdes endnu i hævd, og Dronning Margrethe er som regel til stede på Amalienborg på sin fødselsdag den 16. april. Hendes Majestæt og Prinsgemalen residerer i palæet overfor, Christian IX’s Palæ, og vinker derfor fra modsatte balkon.

Relationer

Model af Amalienborg

Amalienborg er på mange måder enestående. De fire palæer blev oprindeligt opført som boliger for højtstående adelsfamilier og var slet ikke tiltænkt de kongelige, men alligevel kom anlægget til at fungere ideelt som residens for Kongefamilien, der flyttede ind efter Christiansborgs brand i 1794. At Amalienborg kom til at tjene dette formål skyldes først og fremmest, at det er et usædvanligt vellykket stykke arkitektur, men de harmoniske proportioner og den elegante rokokoudsmykning er kun den ene side af historien. En anden ligger i den meget praktiske omstændighed, at de forskellige generationer af Kongefamilien har kunnet dele palæerne mellem sig, hvilket i international sammenhæng er noget ganske unikt for Amalienborg. Som en hyldest til dette fantastiske bygningsværk har vi fået fremstillet en stor interaktiv model af Amalienborg, der kan opleves i Havesalen i Christian 8.s Palæ. Modellen, som blev indviet i 2013, er skabt udarbejdet i materialet corian. Palæerne er gengivet med en høj grad af detaljering, der tager højde for hvert af de fire bygningers særlige kendetegn, og modellen vender parallelt med selve slotsanlægget. Rytterstatuen af Frederik 5. er gengivet med særlig nøjagtighed på grundlag af en 3D-scanning af den mindre bronzeudgave af skulpturen, der findes i Christian 7.s Palæ. Rundt om modellen findes ipads, hvor man kan udforske slotsanlægget og læse mere om palæerne og deres skiftende kongelige beboere. Her redegøres for de enkelte palæers historie og for deres nutidige anvendelse, alt sammen ledsaget af et fyldigt billedmateriale. Rundt om modellen suppleres desuden med en række fortællinger om Amalienborg – f.eks. om den store søjlekonstruktion, ’Kolonnaden’, der blev opført som en slags bro mellem Christian 9.s Palæ og Christian 7.s Palæ, og om gravningen af tunnellen under Frederiksgade, der under 2. Verdenskrig skulle gøre det muligt for Kongefamilien at flygte fra besættelsesmagten. I den anden ende af Havesalen præsenteres nutidens danske Kongehus, hvor man kan orientere sig om de forskellige kongelige arbejdsopgaver. Her kan man danne sig et overblik over H.M. Dronning Margrethes mange statsbesøg og klikke sig ind på Kongehusets kalender samt se en film om Kongefamiliens dagligdag.