Rosenborg Slot
Øster Voldgade 4A
1350 København K
Tlf: +45 3315 3286
museum@dkks.dk

Medarbejdere ved Kongernes Samling

Amalienborg
Museumsinspektør
Birgit Jenvold
33186065
Konservator
Berit Møller
33186069 / 31605706
Studentermedarbejder
Christopher Sand-Iversen
33186064
Vagtmester/Butikschef
Esther Madsen
33186063 / 22356654
Administrativ medarbejder
Jacob Madsen
33122186
Arkivar
Julie Mørk-Hansen
33122186
Rosenborg
Museumsdirektør
Jørgen Selmer
33186040
Samlingschef
Andreas Grinde
33186053
Formidlingschef
Axel Harms
33186048
Museumstekniker
Erik Larsen
21832295
Regnskabschef
Gitte Bruun Lassen
33186042
Konservator
Gunhild Hvass
33186051
Kommunikationsmedarbejder
Jeanne Sølbeck
33186047
Projektmedarbejder
Jens Busck
33186058
Studentermedarbejder
Nanna Claudius Bergø
33186062
Museumsinspektør
Jørgen Hein
33186041
Arkivar
Kirsten Christiansen
33157619
Undervisningsmedarbejder
Marie Nørreby Henriksen
33186057
Løn- og personalemedarbejder
Mathilde Hansen
33186044
Vagtmester/Butikschef
Mette Lohse
33186046
Museumsinspektør
Peter Kristiansen
33186043
Leder af læringsenheden
Sissel Dreiøe Langkilde
33186045
Museumsassistent
Thomas Christensen
Systemadministrator
Tore Dalsgaard
33186054
H.M. Dronningens Håndbibliotek
Dronningens Håndbibliotekar
Mikael Bøgh Rasmussen
33186067
Konserveringsenheden Brede Værk
Konservator
Bodil Stauning
33186061
Konservator
Merethe Brock Didriksen
33186059
Konservator
Tom Feilberg
33186060
Studentermedarbejder
Young Mee Rim