Undervisning hos Kongernes Samling

På Rosenborg og Amalienborg kan elever og lærere udforske danmarkshistorien fra første parket, når de går i fodsporene på den danske kongefamilie gennem 400 år. Et besøg i Kongernes Samling giver mulighed for at opleve unikke genstande og tankevækkende fortællinger, der træder frem fra hvert rum, som kongerne og dronningerne har levet i.

Vi betragter læring for alle aldre som en vigtig del af ethvert besøg på Rosenborg og Amalienborg, og derfor er læringsenheden centralt placeret i formidlingen af Kongernes Samling. Læringsenheden tilbyder undervisningsforløb til grundskoler. Vores aldersdifferentierede undervisningsforløb er altid dialogbaserede og afstemt i forhold til Fælles Mål, lære- og læseplaner for grundskolerne, ungdomsuddannelserne samt de pædagogiske læreplaner for daginstitutionerne.

Bliv inspireret
Læs vores undervisningsfolder med information om alle aktuelle undervisningsforløb på både Amalienborg og Rosenborg. Klik for at åbne Kongernes Samlings undervisningsfolder.

Bestil
Undervisningsforløbene kan bookes og betales med det samme via webshoppen

Læringsenheden tilbyder desuden skoler i Københavns Kommune et antal gratis undervisningsforløb i forbindelse med Åben Skole.

Spørgsmål eller oplysninger omkring forløb, booking eller Åben Skole kontakt venligst bookingen via booking@kosa.dk eller på tlf.nr. 3318 6055. Telefonen er åben tirsdag-fredag kl. 10.00 – 12.00.

Få viden om nye undervisningstilbud
Skriv en mail med navn, skole, postnummer og mailadresse til læringsenheden på sl@kosa.dk, hvis du ønsker at blive informeret om nye undervisningstilbud. Vi kontakter dig, når der er nyt at opleve i Kongernes Samling.

AKTUELLE UNDERVISNINGSFORLØB PÅ  AMALIENBORG:

SKABER GENSTANDE IDENTITET?

Beskrivelse
Forløbet stiller spørgsmål ved de genstande, som vi omgiver os med. Spørgsmål som: Hvorfor er de blevet gemt, hvem har de tilhørt og hvornår er de fra?

Sammen med museets læringspilot besøger klassen de kongelige arbejdsværelser på Amalienborg. Her fortæller genstandene blandt andet om centrale begivenheder og om personer, der har haft betydning for det danske kongehus og den danske historie.

Museets egen kuffert, fuld af hands-on genstande, er med til at åbne for dialogen, når elevene i fællesskab udvælger genstande og redegør for deres syn på genstandenes værdi, og på det at gemme i en historisk kontekst. Hvorfor bør vi gemme nogle genstande, mens andre kan smides væk? Hvornår har noget så meget værdi, at de skal gemmes? Og hvilken værdiskala kan eleverne vurdere ud fra: Minder, økonomi eller historie? Eleverne stilles også over for spørgsmålet: Kan genstande fortælle vores egen personlige historie, om hvor vi kommer fra og derigennem skabe en identitet hos den enkelte?

For skoler
Fag: Historie, dansk og samfundsfag.
Målgruppe: 4. – 10. klasse. Max. 28 elever.
Varighed: 60 min.
Pris: 475,-

Forløbets struktur og metoder er med til at understøtte følgende læringsmål for grundskolen:

 • At eleverne kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.
 • At eleverne kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog.
 • At eleverne har viden om socialisering og identitetsdannelse.

DET NYE DEMOKRATI – DA KVINDERNE FIK STEMMERET

Beskrivelse
En af de store ændringer i det danske samfund sker, da Christian 10. underskriver grundlovsændringen den 5. juni 1915, som blandt andet giver kvinder stemmeret.

Danmark blev det fjerde land i verden, hvor kvinder fik stemmeret. Men hvordan gik det til, og hvad gik forud for, at kvinder i dag har ret til at stemme? Sammen med museets læringspilot sættes der fokus på datidens argumenter for og imod kvinders stemmeret. Hvem var de 7 F’er, og hvorfor måtte de ikke stemme? Gennem dialogbaserede øvelser og hands-on genstande diskuteres de samfundsforhold og samfundsændringer, der gik forud for det demokrati og samfund, som vi kender i dag. Efterfølgende arbejder eleverne i grupper, hvor de reflekterer over og argumenterer for tidens synspunkter, hertil forfattes til en brandtale. En brandtale, der afslutningsvis afholdes i gallasalen, hvorefter der perspektiveres frem til i dag.

For skoler og ungdomsuddannelser
Fag:  Historie, dansk og samfundsfag.
Målgruppe: 7. – 10. klasse samt ungdomsuddannelser. Max. 28 elever.
Varighed:  90 min.
Pris:  575,-

Forløbets struktur og metoder er med til at understøtte følgende læringsmål for grundskolen:

 • At eleverne kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse.
 • At eleverne kan organisere samarbejdet om fremstillingen.
 • At eleverne opnår en forståelse af, hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke samfundet.

Forløbets struktur og metoder er med til at understøtte følgende læringsmål for ungdomsuddannelserne:

 • At eleverne indsamler og systematiserer informationer om og fra fortiden.
 • At eleverne kan anvende centrale mundtlige fremstillingsformer med formidlingsbevidsthed.
 • At eleverne på et fagligt grundlag kan argumentere for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.

For ungdomsuddannelser: Noter venligst niveauet for klassen i bemærkningsfeltet, når forløbet bookes i webshoppen.

Særligt for København Kommunes skoler:
Forløbet er muligt at booke igennem Åben Skole tilbud. Kontakt venligst bookingen på: Tlf.nr.: 3318 6055. E-mail: booking@kosa.dk

 

SÆSONAKTIVITETER PÅ AMALIENBORG
På Amalienborg følger vi traditionerne og I kan komme med, når museets læringspilot vækker de gamle traditioner til live og viser rundt til jul og påske.

PIST VÆK! JULEJAGT MED ELEFANTEN HANNIBAL

Julen på Amalienborg er i fare! Museet er pyntet fint op til jul, men alle de kongelige juletraditioner er forsvundet. Hannibal går på julejagt, men har brug for hjælp fra børnene til at finde spor af julerierne og de forsvundne traditioner.

Julejagten bringer traditionerne til live for børnene. Traditioner, som kun de færreste ved, at vores dronninger har været med til at udbrede herhjemme. Efter sporjagt og dans om juletræet uddeler Hannibal sin elefantorden Hannibal-klubben til alle børn, som tak for hjælpen. Alle er velkomne til at medbringe hjemmelavet julepynt til at hænge på Hannibals kongelige juletræ.

For skoler
Målgruppe: 0. – 2. klasse. Max. 25 elever.
Varighed: 60 min.
Pris: 475,-

Forløbets struktur og metoder er med til at understøtte følgende læringsmål for grundskolen:

 • At eleverne kan veksle mellem at lytte og ytre sig.
 • At eleverne kan bruge sproget i samtale og samarbejde.
 • At eleverne har viden om bibelske fortællingers brug i kulturen.


For daginstitutioner
Målgruppe: Børnehavebørn (4-6 år). Max. 15 børn.
Varighed: 60 min.
Pris: 475,-

Forløbets struktur og metoder er med til at understøtte følgende emner inden for de pædagogiske læreplaner:

 • At lære børnene at tage på tur og gå på museum.
 • At styrke børnenes sprog, kreative udtryksformer samt engagement og fællesskab.

KONGELIG GÆK

Højtidens mange sjove traditioner og spændende historier bliver udfoldet for børnene, når vi byder velkommen til vores kongelige påskeaktivitet. Her vækker vi påsketraditionerne til live og taler om, hvordan de mon er opstået.

Museets læringspilot fortæller om kongelige-, folkelige- og religiøse påsketraditioner med udgangspunkt i samlingen. Børnene smager på oblater og får et overblik over påskens hellige dage. Selveste H. C. Andersen havde sin vante gang på Amalienborg og besøgte ikke mindre end fire konger. Det var også H. C. Andersen, der skabte det første gækkebrev og sammen med de gamle traditioner, danner gækkebrevets historie baggrund for papirklipværkstedet til sidst i omvisningen.

For skoler
Målgruppe: 0. – 2. klasse. Max. 25 elever.
Varighed: 60 min. inkl. papirklipværksted.
Pris: 475,-

Forløbets struktur og metoder er med til at understøtte følgende læringsmål for grundskolen:

 • At eleverne har viden om turtagning.
 • At eleverne kan veksle mellem at lytte og ytre sig.
 • At eleverne har viden om bibelske fortællingers brug i kulturen.


For daginstitutioner
Målgruppe: Børnehavebørn (4-6 år).  Max 15 børn.
Varighed: 60 min. inkl. papirklipværksted.
Pris: 475,-

Forløbets struktur og metoder er med til at understøtte følgende emner inden for de pædagogiske læreplaner:

 • At lære børnene at tage på tur og gå på museum.
 • At styrke børnenes sprog, kreative udtryksformer samt engagement og fællesskab.

 

PRAKTISK INFORMATION:

Bestil et undervisningsforløb
Hvis du vil bestille og betale for et undervisningsforløb med det samme, kan du med fordel benytte Kongernes Samlings webshop. Se webshoppen
Du kan booke et undervisningsforløb eller bestille plads til et besøg med din klasse på egen hånd via mail booking@kosa.dk. Alle klasser skal bestille plads forud for besøget, det koster 150 kr. og sikrer jer adgang.

Forbered dit besøg
Har du booket et undervisningsforløb hos os, så har du mulighed for at forberede klassens besøg med en gratis adgangsbillet til museet. Kontakt blot bookingen for nærmere information og få en fribillet. Gælder for op til to lærere.

Husk altid at medbringe jeres tilsendte billet.

Ønsker du at kontakte læringsenheden for yderligere oplysninger om forløb, booking eller Åben Skole og Åben Dagtilbud kontakt venligst booking@kosa.dk eller ring på telefonnr. 3318 6055. Telefonen er åben tirsdag til fredag kl. 10.00-12.00.

Afbestillingsbetingelser
I tilfælde af afbestilling vil der være et afbestillingsgebyr på 150 kr., hvis turen afbestilles mere end 14 dage før. Hvis afbestillingen finder sted senere end 14 dage før tidspunktet for turen, vil turens fulde pris blive opkrævet.

Find vej
Museet på Amalienborg har til huse i Christian VIII’s Palæ. Indgangen finder du i porten nærmest Frederiksgade.

Madpakker
På Amalienborg er det ikke muligt at spise medbragt mad.

Vagtskifte
Fra Rosenborg marcherer garderne hver dag fra kasernen mod Amalienborg til vagtskiftet klokken 12.

Vil I være testklasse?
Skriv til leder af læringsenheden, Sissel Dreiøe Langkilde via sl@kosa.dk, hvis du er interesseret i at deltage med en klasse. Klassen vil være med til at udvikle de kommende undervisningsforløb og kommer bl.a. til at afprøve vores nye undervisningsforløb før de bliver tilbudt officielt. Det er helt gratis at deltage.

Relationer

Familier og børn

KONGERUNDEN FOR BØRN: HJÆLP KONG CHRISTIAN MED AT GENFINDE SIN HUKOMMELSE Kongerunden er et gratis aktivitetsark til børnefamiliers besøg på Rosenborg. Det er målrettet børn i alderen 6-12 år og gør besøget på slottet ekstra sjovt. Samtidig giver det børnene en del viden om livet som kongelig. På Kongerunden skal børnene hjælpe kong Christian. Han har nemlig fået hukommelsestab og håber derfor, at en tur gennem Rosenborg kan få ham til at huske på sin tid som konge. For hvilken konge er Christian? Hvis børnene kan hjælpe Christian og finde frem til det rigtige kodeord, venter der en kongelig belønning i museumsbutikken. Kongerunden kan opleves hele året rundt og husk, det er gratis for børn at besøge Rosenborg. Rigtig god fornøjelse! FAMILIEAKTIVITET I EFTERÅRSFERIEN: FREDERIK 4.s HOFSKOLE Frederik 4. har brug for nye adelsfolk til sit hof, men er du klar til at blive optaget ved Frederik 4.’s kongelige hof? Kom med på vores familieaktivitet hver dag i efterårsferien. Gennem historiske fortællinger og aktiviteter bliver du indviet i, hvad det kræver at blive en del af hoffet. Du skal høre om Frederiks 4.s oldefar, Christian 4., der byggede slottet som sommerhus og gik i blodig krig mod svenskerne, hvor han mistede sit ene øje. Vi skal lede efter skjulte monogrammer og historier i lofterne, og vi hører kongelig musik, mens vi ligger på slottets fine gulve. I Riddersalen skal du øve dig i at gå, bukke og neje korrekt og ikke mindst, så skal du øve dig i at blive rigtig adelig. Følg med læringspiloten ned til de dyrebare kongekroner og kronjuveler, der funkler i Skatkammeret dybt under Rosenborg. Og måske er du også så heldig, at du ligesom Frederik 4. får lov at skabe dit helt eget våbenskjold og dermed kan kalde dig adelig ved Frederik 4.s kongelige hof. PRAKTISKE OPLYSNINGER: Tidspunkt: 13.-21. oktober 2018, kl. 11-12.30 Varighed: 1½ time. Målgruppe: Vi anbefaler børn i alderen 5-9 år, men alle er velkomne i følgeskab med en voksen. Antal deltagere: Max 15 børn og én voksen ledsager per barn Pris: Deltagelse er gratis, når entréen er betalt (der er gratis adgang for børn og unge under 18 år på slottet). Hent din billet på webshoppen fra uge 38.   Vi anbefaler at købe billet til aktiviteten i forvejen, da der kan være udsolgt på dagen.

Prinsesse Benedikte 70 år

I anledning af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benediktes 70-årsdag 29. april 2014 har Post Danmark udgivet et nyt frimærke. Frimærket vises med tilhørende fotos i en montre i Spisestuen på museet, hvor miniudstillingen kan ses frem til årsskiftet. Frimærket sælges med merpris til fordel for de danske spejderorganisationer, som er blandt de protektioneer, Prinsessen er mest kendt for. Siden ungdommen har H.K.H. Prinsesse Benedikte været engageret i både dansk og internationalt spejderarbejde, og fra sin mor, Dronning Ingrid, overtog Prinsessen hvervet som formand for Danske Pigerspejderes Fællesråd alleredei 1965. Der blev også udgivet et frimærke med Dronning Ingrid som spejder; nemlig i 1960 i anledning af Dronningens 25-års jubilærum som protektor for de blå og grønne pigespejdere i Danmark, H.K.H. Prinsesse Benedikte voksede op på Amalienborg som mellemste datter af Frederik 9. og Dronning Ingrid. I 1968 blev Prinsessen gift med Prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, og parret har tre børn. Trods familieliv i Tyskland har Prinsessen gennem alle årene været dybt engageret i officielle opgaver i Danmark, heriblandt som protektor for bl.a. en lang række humanitære og sportslige organisationer. Frimærket, der sælges i striber med fem stk., viser Prinsesse Benedikte sammen med unge danske spejdere. På førstedagsarket og -konvolutten ses Prinsessens monogram, og portrættet er graveret af Wolfgang Mauer efter det seneste officielle foto, som er taget af Christina Hauschildt. Fotos er af Carsten Andersen, og frimærket er udført af Per Ingemann med tegning af Mauer.