Undervisning

På museerne på Amalienborg og Rosenborg kan elever og lærere udforske danmarkshistorien fra første parket, når de går i fodsporene på den danske kongefamilie gennem 400 år. Et besøg i kongernes samling giver mulighed for at opleve de tankevækkende og overraskende fortællinger, som træder frem fra hvert rum, som kongerne og dronningerne har levet i.

Book et undervisningsforløb på Amalienborg på tlf. 3318 6055 eller skriv til booking@kosa.dk. Du kan også booke et forløb med det samme via webshoppen: book her.
Bookingtelefonen er åben tirsdag til fredag kl. 10.00-12.00.

Om læringsenheden
Vi betragter læring for alle aldre som en vigtig del af ethvert besøg på Amalienborg og Rosenborg, og derfor er læringsenheden centralt placeret i formidlingen af Kongernes Samling. Læringsenheden tilbyder bl.a. undervisningsforløb til grundskoler, ungdomsuddannelser og daginstitutioner. Vores aldersdifferentierede undervisningsforløb er altid dialogbaserede og afstemt i forhold til Fælles Mål, lære- og læseplaner for ungdomsuddannelserne samt de pædagogiske læreplaner for daginstitutionerne. Se Kongernes Samlings øvrige undervisningsforløb her

AKTUELLE UNDERVISNINGSFORLØB PÅ  AMALIENBORG:

DET NYE DEMOKRATI – DA KVINDERNE FIK STEMMERET

undervisning am 2 undervisning am 3

Undervisningsforløbet ”Det nye demokrati – da kvinderne fik stemmeret” belyser en af de store ændringer i det danske samfund siden grundlovens indførelse i 1849. Den 5. juni 1915 underskriver Christian X. modvilligt grundlovsændringen, som blandt andet giver kvinderne stemmeret.

“På ét sted kan kvinderne ikke undværes, og det er i hjemmene. Her kan kvindens indflydelse ikke erstattes; thi gennem barnets kærlighed til hjemmet vækkes kærligheden til vort fælles hjem, Danmark”.

Kong Christian X.
5. juni 1915, Kvindernes Valgretstog.

Danmark var det fjerde land i verden, hvor kvinderne fik stemmeret. Men hvordan gik det til, og hvad gik forud for, at kvinderne ikke længere blot ville passe hjem og børn?
Sammen med læringspiloten undersøger eleverne, hvilke kønsroller kongen og dronningen repræsenterede i tiden 1860 og frem til 1915. Med fokus på baggrunden for ændringen af grundloven klædes eleverne på, så de selv kan reflektere over og argumentere for synspunkter for og imod indførelse af stemmeret til kvinder.  I grupper arbejder eleverne med datidens kilder, så de selv kan formulere en tale for og imod stemmeret. En tale, som eleverne afslutningsvis holder på talerstolen i gallasalen – dér, hvor Christian X. for 100 år siden holdt sin berømte tale ved kvindernes Valgretstog og den store forsamling af kvindeforkæmpere.

Undervisningen understøtter folkeskolens fagmål for fagene historie, dansk og samfundsfag:
• Eleverne skal opnå viden om, at de er historieskabte og historieskabende.
• Eleverne skal udvikle personlig og kulturel identitet.
• Eleverne skal vide, at de er aktive deltagere i et demokratisk samfund.

Fag:   Historie, dansk, samfundsfag.
Målgruppe: 7. – 10. Klassetrin – max. 28 elever.
Varighed:   90 min.
Pris:   575 kr.

Undervisningsforløbet kan bookes med det samme her

Det nye demokrati – da kvinderne fik stemmeret for ungdomsuddannelser
Forløbet henvender sig også til ungdomsuddannelserne. Her sættes fokus på kvindebevægelserne, og der stilles skarpt på argumenter for og imod kvinders stemmeret. Gennem dialogbaserede øvelser diskuteres de samfundsforhold og ændringer, som gik forud for det demokrati og samfund, som vi kender i dag.

Med udgangspunkt i nutidige avisartikler perspektiveres der frem til i dag, hvor spørgsmålet om medborgerskab og ligestilling diskuteres.

Undervisningen understøtter de faglige mål og indhold i fagene historie, dansk og samfundsfag:
• Indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden.
• Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed.
• Sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre.
• På et fagligt grundlag kunne argumentere for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling.

Fag:    Historie, dansk, samfundsfag.
Målgruppe: Ungdomsuddannelserne – max 28 elever.
Varighed:    90 min.
Pris:    575 kr.

Undervisningsforløbet kan bookes med det samme her

PIST VÆK! JULEJAGT MED ELEFANTEN HANNIBAL

Kongernes_samling_boern_jul_2015_023

Julen på Amalienborg er i fare! Museet er blevet pyntet fint op til jul, men alle de kongelige juletraditioner er blevet pist væk! Derfor går elefanten Hannibal på julejagt i museet i weekenderne op til jul – og han har hårdt brug for børnenes hjælp! Julestads og historier er spredt i de fine værelser på Amalienborg, men Hannibal har brug for hjælp til at samle julerierne og sætte dem sammen på den rigtige måde. Ellers bliver det ikke rigtig jul på Amalienborg!

I får hjælp af en af museets læringspiloter, og hver uge er der en ny tradition, som skal findes med tilhørende aktivitet:
Uge 1: Julemærker og julekort
Uge 2: Luciaoptoget
Uge 3: Juletræet med al sin pynt

Når traditionen er reddet, bliver børnene kåret til riddere af Hannibal-ordenen og besøget sluttes af med at danse om juletræet.

Vi håber, I vil være med til at lede!

PRAKTISK INFO

Målgruppe: Børnehavebørn 4-6 år (max. 14 børn) samt 0.-1. klasse
Varighed: Aktiviteten varer ca. 1 time.
Pris pr. forløb: 250 kr. for en børnehavegruppe. 475 kr. for en skoleklasse

Juleforløbet foregår tirsdag til fredag mellem kl. 10 og 12.30 i julemåneden 2018. Tilmeld din børnehave eller klasse den dag og tradition, der passer jer forud for besøget. Kontakt os via booking@kosa.dk eller telefonnr. 3318 6055. Telefonen er åben tirsdag-fredag kl. 10.00-12.00.

 

Aktuelt for børn på Amalienborg

Familieaktivitet i Påsken, se her

Glæd jer til at møde Amalienborgs museumsmaskot, elefanten Hannibal. Han har sit helt eget spor i museet, som børn og voksne følger, mens I bliver klogere sammen. Hannibal har også et hæfte, der udfolder museets kongelige Danmarkshistorie i børnehøjde og opfordrer til samspil mellem de små og deres medbragte voksne både på museet, og når I er kommet hjem.

Børnesporet og hæftet er begge på dansk og engelsk og kan opleves hele året.

Vil I være testklasse?
Skriv til leder af læringsenheden, Sissel Dreiøe Langkilde via sl@kosa.dk, hvis du er interesseret i at deltage med en klasse. Klassen vil være med til at udvikle de kommende undervisningsforløb og kommer bl.a. til at afprøve vores nye undervisningsforløb før de bliver tilbudt officielt. Det er helt gratis at deltage.

Relationer

Prinsesse Benedikte 70 år

I anledning af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benediktes 70-årsdag 29. april 2014 har Post Danmark udgivet et nyt frimærke. Frimærket vises med tilhørende fotos i en montre i Spisestuen på museet, hvor miniudstillingen kan ses frem til årsskiftet. Frimærket sælges med merpris til fordel for de danske spejderorganisationer, som er blandt de protektioneer, Prinsessen er mest kendt for. Siden ungdommen har H.K.H. Prinsesse Benedikte været engageret i både dansk og internationalt spejderarbejde, og fra sin mor, Dronning Ingrid, overtog Prinsessen hvervet som formand for Danske Pigerspejderes Fællesråd alleredei 1965. Der blev også udgivet et frimærke med Dronning Ingrid som spejder; nemlig i 1960 i anledning af Dronningens 25-års jubilærum som protektor for de blå og grønne pigespejdere i Danmark, H.K.H. Prinsesse Benedikte voksede op på Amalienborg som mellemste datter af Frederik 9. og Dronning Ingrid. I 1968 blev Prinsessen gift med Prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, og parret har tre børn. Trods familieliv i Tyskland har Prinsessen gennem alle årene været dybt engageret i officielle opgaver i Danmark, heriblandt som protektor for bl.a. en lang række humanitære og sportslige organisationer. Frimærket, der sælges i striber med fem stk., viser Prinsesse Benedikte sammen med unge danske spejdere. På førstedagsarket og -konvolutten ses Prinsessens monogram, og portrættet er graveret af Wolfgang Mauer efter det seneste officielle foto, som er taget af Christina Hauschildt. Fotos er af Carsten Andersen, og frimærket er udført af Per Ingemann med tegning af Mauer.