Undervisning

På museerne på Amalienborg og Rosenborg kan elever og lærere udforske danmarkshistorien fra første parket, når de går i fodsporene på den danske kongefamilie gennem 400 år. Et besøg i kongernes samling giver mulighed for at opleve de tankevækkende og overraskende fortællinger, som træder frem fra hvert rum, som kongerne og dronningerne har levet i.

Book et undervisningsforløb på Amalienborg på tlf. 3318 6055 eller skriv til booking@kosa.dk. Du kan også booke et forløb med det samme via webshoppen: book her.
Bookingtelefonen er åben tirsdag til fredag kl. 10.00-12.00.

Om læringsenheden
Vi betragter læring for alle aldre som en vigtig del af ethvert besøg på Amalienborg og Rosenborg, og derfor er læringsenheden centralt placeret i formidlingen af Kongernes Samling. Læringsenheden tilbyder bl.a. undervisningsforløb til grundskoler, ungdomsuddannelser og daginstitutioner. Vores aldersdifferentierede undervisningsforløb er altid dialogbaserede og afstemt i forhold til Fælles Mål, lære- og læseplaner for ungdomsuddannelserne samt de pædagogiske læreplaner for daginstitutionerne. Se Kongernes Samlings øvrige undervisningsforløb her

Få viden om nye undervisningstilbud
Skriv en mail til læringsenheden på ah@kosa.dk, hvis du ønsker at blive informeret om nye undervisningstilbud på Rosenborg og Amalienborg. Vi kontakter dig, når der er nyt at opleve i Kongernes Samling for henholdsvis daginstitutioner, grundskolen og ungdomsuddannelserne. Mailen må gerne indeholde navn, skole, postnummer og mailadresse.

AKTUELLE UNDERVISNINGSFORLØB PÅ  AMALIENBORG:

 

SKABER GENSTANDE IDENTITET?

Undervisningsforløbet ”Skaber genstande identitet?” stiller spørgsmål ved de genstande, vi omgiver os med.  Det overordnede mål med forløbet er, at eleverne gennem refleksioner og diskussioner af de kongelige arbejdsværelser og genstande får styrket deres historiske bevidsthed og identitet. Således at de opnår en forståelse for, hvordan de selv og det samfund de lever i er historieskabte og historieskabende. Derved opnår eleverne forudsætningerne for at leve og tage stilling i et demokratisk samfund.

Genstande har mulighed for at fortælle om vores historie og, hvor vi kommer fra.  De kan skabe en identitet hos den enkelte, idet mødet med genstande ofte kan fortælle om glemte eller savnede familiemedlemmer, om barndom, ungdom eller alderdom. Samtidig kan genstande fortælle om tidligere tiders hverdagsliv, moden, håndværket og om opgangs- og nedgangstider.

Amalienborgmuseet danner rammen for undervisningen, som er baseret på en tværfaglig og differentieret tilgang. De kongelige arbejdsværelser og genstande på museet fortæller om centrale begivenheder og personer, der har haft betydning for den danske historie. Eleverne bliver gennem forløbet inddraget som en aktiv del af undervisningen, hvor øvelser giver mulighed for at observere, diskutere og analysere genstande i de kongelige arbejdsværelser. Derigennem opnår eleverne et kronologisk overblik samt en større forståelse for det danske kongehus og den danske historie.

Vi arbejder endvidere med at skabe reflekteret svar på følgende overvejelser: Hvorfor gemme visse genstande og smide andre væk? Hvornår har noget så meget værdi, at det skal gemmes, og skal det i så fald gemmes for eftertiden eller for ens egen skyld? Hvilken ”værdiskala” skal genstande vurderes ud fra: Minder, økonomi eller historie? Overvejelserne danner ramme for elevernes arbejde med udvælgelse af genstande fra museets egen kuffert. Her er hands-on genstande med til at åbne op for dialog, der gør eleverne i stand til at redegøre for deres syn på genstandes værdi og det at gemme i en historisk kontekst.

Forløbet understøtter folkeskolens fagformål for historie, dansk og samfundsfag:
Historie: Eleverne skal opnå en sammenhængsforståelse i samspil med et kronologisk overblik. Desuden skal eleverne blive fortrolige med dansk kultur og historie. Forløbet styrker elevernes historiske bevidsthed og identitet med henblik på at forstå, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte, hvilket er en forudsætning for at leve i et demokratisk samfund.

Samfundsfag: Forløbet giver eleverne viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne opnår kompetencer, der giver dem mulighed for aktivt at deltage i et demokratisk samfund. Gennem forløbet udvikler elevene en kritisk tænkning samt en forståelse for, hvordan mennesker både påvirkes og kan påvirke samfundet. Endvidere opnår eleverne en forståelse for hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv.

Dansk: Forløbet sigter mod at fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. Derudover er målet med forløbet at styrke elevernes beherskelse af sproget og fremme deres lyst til at bruge det både personligt og alsidigt i samspil med andre.


Fag: Historie, samfundsfag og dansk.

Målgruppe: 4. – 6. kl. / 7. – 9.  kl.
Varighed: 60 minutter
Pris: 475,-
Undervisningsforløbet kan bookes med det samme her

 

DET NYE DEMOKRATI – DA KVINDERNE FIK STEMMERET

Undervisningsforløbet ”Det nye demokrati – da kvinderne fik stemmeret” belyser en af de store ændringer i det danske samfund siden grundlovens indførelse i 1849. Den 5. juni 1915 underskriver Christian X. modvilligt grundlovsændringen, som blandt andet giver kvinderne stemmeret.

“På ét sted kan kvinderne ikke undværes, og det er i hjemmene. Her kan kvindens indflydelse ikke erstattes; thi gennem barnets kærlighed til hjemmet vækkes kærligheden til vort fælles hjem, Danmark”.

Kong Christian X.
5. juni 1915, Kvindernes Valgretstog.

Danmark var det fjerde land i verden, hvor kvinderne fik stemmeret. Men hvordan gik det til, og hvad gik forud for, at kvinderne ikke længere blot ville passe hjem og børn?
Sammen med læringspiloten undersøger eleverne, hvilke kønsroller kongen og dronningen repræsenterede i tiden 1860 og frem til 1915. Med fokus på baggrunden for ændringen af grundloven klædes eleverne på, så de selv kan reflektere over og argumentere for synspunkter for og imod indførelse af stemmeret til kvinder.  I grupper arbejder eleverne med datidens kilder, så de selv kan formulere en tale for og imod stemmeret. En tale, som eleverne afslutningsvis holder på talerstolen i gallasalen – dér, hvor Christian X. for 100 år siden holdt sin berømte tale ved kvindernes Valgretstog og den store forsamling af kvindeforkæmpere.

Undervisningen understøtter folkeskolens fagmål for fagene historie, dansk og samfundsfag:
• Eleverne skal opnå viden om, at de er historieskabte og historieskabende.
• Eleverne skal udvikle personlig og kulturel identitet.
• Eleverne skal vide, at de er aktive deltagere i et demokratisk samfund.

Fag:   Historie, dansk, samfundsfag.
Målgruppe: 7. – 10. Klassetrin – max. 28 elever.
Varighed:   90 min.
Pris:   575 kr.

Undervisningsforløbet kan bookes med det samme her

Det nye demokrati – da kvinderne fik stemmeret for ungdomsuddannelser
Forløbet henvender sig også til ungdomsuddannelserne. Her sættes fokus på kvindebevægelserne, og der stilles skarpt på argumenter for og imod kvinders stemmeret. Gennem dialogbaserede øvelser diskuteres de samfundsforhold og ændringer, som gik forud for det demokrati og samfund, som vi kender i dag.

Med udgangspunkt i nutidige avisartikler perspektiveres der frem til i dag, hvor spørgsmålet om medborgerskab og ligestilling diskuteres.

Undervisningen understøtter de faglige mål og indhold i fagene historie, dansk og samfundsfag:
• Indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden.
• Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed.
• Sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre.
• På et fagligt grundlag kunne argumentere for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling.

Fag:    Historie, dansk, samfundsfag.
Målgruppe: Ungdomsuddannelserne – max 28 elever.
Varighed:    90 min.
Pris:    575 kr.

Undervisningsforløbet kan bookes med det samme her


Aktuelt for børn på Amalienborg

 

Glæd jer til at møde Amalienborgs museumsmaskot, elefanten Hannibal. Han har sit helt eget spor i museet, som børn og voksne følger, mens I bliver klogere sammen. Hannibal har også et hæfte, der udfolder museets kongelige Danmarkshistorie i børnehøjde og opfordrer til samspil mellem de små og deres medbragte voksne både på museet, og når I er kommet hjem.

Børnesporet og hæftet er begge på dansk og engelsk og kan opleves hele året.

Vil I være testklasse?
Skriv til leder af læringsenheden, Axel Harms via ah@kosa.dk, hvis du er interesseret i at deltage med en klasse. Klassen vil være med til at udvikle de kommende undervisningsforløb og kommer bl.a. til at afprøve vores nye undervisningsforløb før de bliver tilbudt officielt. Det er helt gratis at deltage.

Relationer

Familier og børn

AKTUELLE FAMILIEAKTIVITETER PÅ ROSENBORG: FAMILIEAKTIVITET I STORE BEDEDAGSFERIEN PÅ ROSENBORG I røg og damp – i fodsporet på Christian 4. – med kroneværksted Tag med på vores familieaktivitet for børn og deres familier. Her kan I gå i fodsporet på den farverige Christian 4. på hans yndlingsslot. I Store Bededagsferien kan børnefamilier deltage i børneomvisningen I RØG OG DAMP – I FODSPORET PÅ CHRISTIAN 4, hvor vi slutter af i vores hyggelige kroneværksted. Kom og lav din egen krone, og få de gode kongehistorier! Det er gratis at være med, når entréen er betalt og foregår hver dag fra d. 27. – 29. april. Igennem røg og damp følger vi Christian 4., når vi går i fodsporet på den farverige konge. Rosenborgs læringspilot tager jer med rundt i kongens egne gemakker og giver jer de sjove, sære og dramatiske fortællinger om kongen. I kommer til at opleve kongens blodplettede krigstøj, se hvor han gik på toilettet for mere end 400 år siden og ikke mindst, så skal I se hans dyrebare krone på hel tæt hold. Historierne fortælles i børnehøjde, så alle får en sjov og spændende oplevelse. Efter omvisningen arbejder vi i kroneværkstedet. Her kan børnene – ligesom Christian 4. – skabe deres helt egen konge- eller dronningekrone. Så kom med, og bliv konge eller dronning for en dag med din helt personlige krone. PRAKTISKE OPLYSNINGER: Alder: Vi anbefaler børn i alderen 5-9 år, men alle er velkomne i følgeskab med en voksen. Pris: Gratis for børn, max. 15, max én voksen ledsager per barn. Voksne betaler almindelig billetpris. Billetter købes i vores webshop HER. Varighed: 1½ time. Tidspunkt: 27. april – 29. april 2018, kl. 10.10-11.40 og 12.20-13.50

Prinsesse Benedikte 70 år

I anledning af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benediktes 70-årsdag 29. april 2014 har Post Danmark udgivet et nyt frimærke. Frimærket vises med tilhørende fotos i en montre i Spisestuen på museet, hvor miniudstillingen kan ses frem til årsskiftet. Frimærket sælges med merpris til fordel for de danske spejderorganisationer, som er blandt de protektioneer, Prinsessen er mest kendt for. Siden ungdommen har H.K.H. Prinsesse Benedikte været engageret i både dansk og internationalt spejderarbejde, og fra sin mor, Dronning Ingrid, overtog Prinsessen hvervet som formand for Danske Pigerspejderes Fællesråd alleredei 1965. Der blev også udgivet et frimærke med Dronning Ingrid som spejder; nemlig i 1960 i anledning af Dronningens 25-års jubilærum som protektor for de blå og grønne pigespejdere i Danmark, H.K.H. Prinsesse Benedikte voksede op på Amalienborg som mellemste datter af Frederik 9. og Dronning Ingrid. I 1968 blev Prinsessen gift med Prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, og parret har tre børn. Trods familieliv i Tyskland har Prinsessen gennem alle årene været dybt engageret i officielle opgaver i Danmark, heriblandt som protektor for bl.a. en lang række humanitære og sportslige organisationer. Frimærket, der sælges i striber med fem stk., viser Prinsesse Benedikte sammen med unge danske spejdere. På førstedagsarket og -konvolutten ses Prinsessens monogram, og portrættet er graveret af Wolfgang Mauer efter det seneste officielle foto, som er taget af Christina Hauschildt. Fotos er af Carsten Andersen, og frimærket er udført af Per Ingemann med tegning af Mauer.