Dronningens håndbibliotek

H.M. Dronningens Håndbibliotek er Kongehusets private bibliotek, som rummer de danske kongers samlinger af bøger, håndskrifter, kort, billeder, fotos, musik m.m. samlet siden grundlæggelsen i 1746. Biblioteket har til huse i Christian VIII’s Palæ og på Christiansborg Slot, hvor dets samlinger optager ca. tre kilometer hylder, hvoraf det meste udfyldes af en bogsamling på ca. 100.000 bind fra slutningen af 1400-tallet til i dag.

Blandt kortsamlingens ca. 11.000 geografiske kort fra ca. 1650 til ca. 1900 findes mange unikke og sjældne kort, primært over Europa, herunder især Danmark og tidligere danske territorier, men også over det meste af resten af verden. Billedsamlingen rummer et varieret materiale fra midten af 1700-tallet til i dag bestående bl.a. af originale kunstværker i alle teknikker, tidlige og senere fotos, prospekter og plakater. Som en del af de kongelige samlinger rummer Håndbiblioteket tilsammen et rigt og varieret kildemateriale til Kongehusets og Danmarks historie og kultur. Biblioteket er med visse begrænsninger åbent for offentligheden, og katalogen over størstedelen af dets bogsamling og dele af kort- og billedsamlingen er tilgængelig online via hjemmesiden.

Flere oplysninger på her.

 

Relationer